Hopp til hovedteksten
Libas i Sandvika ved Sommarøy.
Libas i Sandvika ved Sommarøy.
Foto: Karl Erik Karlsen
Utskriftsvennlig versjon

Store sildestimer i overvintringsfjordene

Toktdagbok: Gytetoktet er nå inne i sitt siste døgn. Kartleggingen er forventet ferdig lørdag ettermiddag i Tromsø. Vendla er ferdig med dekningen i det vestlige området og er nå på vei for å bidra på siste døgnet med dekning utenfor Troms.

Vi har sett en del stimer i Troms vest av overvintringsfjordene. Dette  antyder at der fremdeles er litt sild som er på gytevandring. Trålhal vest av Kvaløya antyder at silda er av mindre størrelse. Det gjenstår å analysere alderen på disse, men størrelsen antyder at innslaget av yngre sild er noe større her sammenlignet med silda lengre sør.
 
Sildestomer i Kattfjord

Bilde fra tolkeverktøy LSSS viser sildestimer i Kattfjord registrert over fem nautiske mil ved kryssing i fjorden.

 
Libas  er nettopp startet å dekke overvintringsfjordene og har observert noen sterke stimer inne i Kattfjord (se bilde), disse var for store til prøvetaking med trål. Det er også trange forhold og mye garnbøyer, hvaler og skjær, så forholdene er ikke hel tilrettelagt for tråling. Nå går kartleggingen av fjordene videre til Ersfjorden, Vengsøyfjorden, Kaldfjorden. Forhåpentligvis vil det la seg gjøre å finne områder for prøvetaking med trål nattestid dersom silda sprer seg mer ut i slør.
 
Fremdrift

Fremdrift: Her er oversikt over kursene de tre båtene har dekket så langt. Gjenstående kurser er markert i svart.

Foto: Kjell Rong Utne
 
Når toktet nå avsluttes etter de siste timer med kartlegging, så vil det gjenstå en del arbeid og analyser før endelig rapport kan slippes. Det vil arbeides med å ferdigstille rapport så raskt som mulig og senest innen 26.februar.
 
Sild

Sild

Foto: Kjartan Mæstad
 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild