Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 01.02.2016 - Oppdatert: 29.02.2016
Fritidsfiskere

Fritidsfiskere tar mesteparten av den kystnære torsken

Fritidsfiskere tar nesten tre fjerdedeler (72 prosent) av all torsken som fiskes i den kystnære delen av Sørlandet. Selv om fritidsfisket dominerer uttaket av kystnær torsk, er det ikke regnet med i forvaltningen av arten.

Publisert: 19.02.2016
G.O. Sars

Klart for teknologisk kombinasjonstokt

Om dagen skal CRISP utvikle og forbedre trålteknologier. Om natten skal Seebed bruke bredbåndsakkustikk for å se bedre hva som står av fisk og andre organismer helt nede ved havbunnen. I Bodø i dag starter et teknologisk kombinasjonstokt med ”G.O. Sars”.
 
Publisert: 19.02.2016
B.Krafft_salpe.jpg

Isfritt og fullt av salper

Toktdagbok fra «Saga Sea»: Forholdene i toktområdet er noe spesielle i år: Hele området er så å si isfritt, og vi finner salper, som er et lite primitivt ryggstrengsdyr, i hele studieområdet. Salper er ofte assosiert med varmere vannmasser, og dette kan være årsaken til den vide utbredelsen i år.

Publisert: 16.02.2016
Per Sandberg og Sissel Rogne

Bydde ministeren på sild, torsk og lakselus

På halvannan time fekk fiskeriminister Per Sandberg servert dagsferske silderesultat, siste nytt om torsken i Barentshavet, status for lakselusforskinga og mykje meir. Ministeren responderte med å invitera seg tilbake til fleire besøk og nye dosar forsking.       

Publisert: 12.02.2016
Libas i Sandvika ved Sommarøy.

Store sildestimer i overvintringsfjordene

Toktdagbok: Gytetoktet er nå inne i sitt siste døgn. Kartleggingen er forventet ferdig lørdag ettermiddag i Tromsø. Vendla er ferdig med dekningen i det vestlige området og er nå på vei for å bidra på siste døgnet med dekning utenfor Troms.

Publisert: 11.02.2016
Trålforberedelser

Lite sild å se nord for 68°N

Toktdagbok: Alle fartøyene har de siste dager kjempet litt i sterk kuling og mye bølger, men fremdriften har likevel vært god. Det er ikke mye sild å se nord for 68°N, men nå skal også de kjente overvintringsfjordene til norsk vårgytende sild (NVG-sild) undersøkes. 

Publisert: 10.02.2016
Nivåer av PCB7 i overflatesediment fra Norskehavet og Barentshavet

Lave nivåer av PCB og klorerte pesticider i sedimenter i Norskehavet og Barentshavet

En ny rapport om klorerte organiske miljøgifter i sedimenter fra områdene i Norskehavet og Barentshavet viser ingen betydelig forurensning med denne gruppen av miljøgifter. Det finnes likevel lave nivåer av disse miljøgiftene forskjellige steder, noen av de kan komme fra lokale kilder. Det anbefales derfor fortsatt overvåking av disse miljøgiftene.

Publisert: 11.02.2016 - Oppdatert: 12.02.2016
Ekkogram av krillsverm og predator

Nok krill til å fylle heile Bergensdalen

Toktdagbok frå Antarktis, 8. februar 2016: Etter at stormen løya, dukka det opp nokre gigantsvermar med krill. Meir enn vi nokon gong har sett. Om vi førestiller oss svermen i Bergen, så hadde han strekt seg frå Fjøsanger til Nordnes!

Publisert: 09.02.2016 - Oppdatert: 21.04.2016
Alderslesing

Ser vidt og ser dypt

Toktdagbok: Ute i havet er det få stimer som blir registrert på ekkoloddene. Det er gjerne store avstander mellom hver registrering. Derfor er det fristende å si at området er nesten helt tomt for sild. Men med sonar kan vi se langt mer enn med ekkolodd. 
Publisert: 08.02.2016 - Oppdatert: 09.02.2016
Sildesortering

Mye sild også i Trænadjupet

Toktdagbok: Siste døgnet har ”Libas” og ”M.Ytterstad” dekket Trænadjupet. Også her ble har vi observert mye sild. Om dagen står den nær bunnen, om natten står den høyere i vannet som slør.

Publisert: 08.02.2016 - Oppdatert: 09.02.2016
Laks

Kun en tredjedel av de 125 laksebestandene var uten genetisk spor av rømt oppdrettslaks

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet har i fellesskap klassifisert genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander. Basert på genetisk analyse av 20 000 laks klekket i naturen har forskerne klassifisert 125 laksebestander.

Publisert: 08.02.2016
Beitende knølhval

Forskningsnytt om bunnpåvirkning og klimaendringer

Det er nylig publisert to internasjonale temahefter der Havforskningsinstituttet er en sentral bidragsyter. «Climate change and top predators» handler om hvordan toppredatorer som isbjørn, pingvin og bardehvaler reagerer på klimaendringene. «Effects of Fishing on Benthic Fauna, Habitat and Ecosystem Function» tar for seg nye fiskeredskaper og –metoder, og hvordan de kan motvirke negative effekter på bunndyr. 

Publisert: 08.02.2016 - Oppdatert: 10.02.2016
Tobis

Tobisrådet går ned

Havforskningsinstituttet tilrår at det blir gitt en foreløpig tobiskvote på inntil 40 000 tonn i 2016. Det er en klar nedgang fra 2015 da det ble gitt et endelig kvoteråd på 100 000 tonn. 

Publisert: 07.02.2016
Spekkhoggere

Store registreringer av sild nord-vest for Træna

Toktdagbok: Siste døgnet har ”Libas” og ”M.Ytterstad” beveget seg nord for Træna hvor mengden sild har økt kraftig. Registreringene startet som kratige stimer på 150 meters dyp som også var tydelige på sonaren. 

Publisert: 06.02.2016
Sild i sikte

I dag møtte vi silda som er på vei sørover

Toktdagbok: I natt rett vest av Mosjøen på 65°30’N møtte vi endelig den første silda som er på vei sørover langs kysten.

Publisert: 05.02.2016
Første sildefangst

Endelig tråling og første sildefangst

Toktdagbok: Langt ute i havet har ”Vendla” trålt og fått en god fangst sild. Nærmere kysten har vi trålt med ”Libas” også, men ikke fått annet enn liten makrell og laksesild.

Publisert: 04.02.2016
Friskt

Seinere på avtrekkeren i år

Toktdagbok: Vi er nå kommet opp til Frøybanken uten at verken ”Libas”, ”M.Ytterstad” eller ”Vendla” har funnet sild. Dette tyder på at silda er senere på avtrekkeren i år enn i fjor.
Publisert: 02.02.2016
Svamp og reke

Svamp blir påvirket av oppdrettsfôr

Svamp som lever på havbunnen under oppdrettsanlegg blir sannsynligvis negativt påvirket når de kommer i kontakt med resten av fôret som oppdrettsfisken får. På sikt kan dette føre til reduserte svampsamfunn under oppdrettsanlegg, noe som alt er observert i Hardangerfjorden.

Publisert: 02.02.2016 - Oppdatert: 03.02.2016
M. Ytterstad

Klargjøring, planlegging og nesten en verdensrekord

Toktdagbok: Gytetoktet på norsk vårgytende sild (NVG-sild) i fjor endte opp med tidenes beste dekning av bestanden. Toktkoordinator Aril Slotte regner med en enda bedre kartlegging i år. 

Publisert: 01.02.2016 - Oppdatert: 10.02.2016
Fra opptak til episoden om Stillehavsøsters på Hui

Følg tv-serien «Havforskerne»

Forskere fra Havforskningsinstituttet blir denne vinteren å se på tv. Her kan du for første gang følge den spennende hverdagen til mange av våre forskere. Serien skal i første rekke gå på TV Agder og flere andre lokal-TV nettverk. Men den blir også tilgjengelig «on demand» på vår YouTube kanal, slik at du kan se episodene når du vil. Episodene blir lagt til fortløpende etter som de har premiere på tv.