Hopp til hovedteksten
Fritidsfiskere
I 2014 beregnet Statistisk Sentralbyrå at 33 % av den norske befolkningen fisker i sjøen. Det antyder at nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder deltakelse i fritidsfisket. Til forskjell fra USA og EU har ikke Norge en strategi for innsamling av data fra fritidsfisket.
Foto: Keno Ferter, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Fritidsfiskere tar mesteparten av den kystnære torsken

Fritidsfiskere tar nesten tre fjerdedeler (72 prosent) av all torsken som fiskes i den kystnære delen av Sørlandet. Selv om fritidsfisket dominerer uttaket av kystnær torsk, er det ikke regnet med i forvaltningen av arten.

Omfanget av fritidsfisket kommer frem i en artikkel som publuiseres i PLOS ONE i disse dager. Nesten 10 000 torsk har blitt merket langs Skagerrakkysten i Aust-Agder siden 2005. Studien bygger på gjenfangster av den merkede torsken og innrapporterte fangster fra både fritids- og yrkesfiskere.

Fritidsfiskere og turister

Fritidsfiskere kan både være fastboende og tilreisende norske og utenlandske turister som fisker i sjø på hobbybasis eller til matauk.

– Våre beregninger viser at fritidsfisket står for 72 prosent av fangstene av kystnær torsk. Blant fritidsfiskerne er det lokalbefolkningen som gjør det største uttaket, men i sommermånedene er det også mange norske turister som fisker torsk, sier Alf Ring Kleiven, som er forsker på Havforskningsinstituttet og hovedforfatter av artikkelen.

Trenger å overvåke fritidsfisket

Yrkesfiskere er – i motsetning til fritidsfiskere – pålagt å rapportere sine fangster. Dataene brukes i fiskerforvaltningen, blant annet til å sette kvoter og andre reguleringer av kystfisket.  Alf Ring Kleiven mener de høye tallene for fritidsfiske som nå er avdekket, bør føre til endringer.

– Når et så dominerende fiske som fritidsfisket blir oversett, skaper det et hull i norsk fiskeriforvaltning. For å lykkes med forvaltningen av kystbestandene er det behov for et overvåkningssystem på fritidsfisket, sier han.

 

Fakta om kysttorsk sør for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Beiter i fjorder og kystområder. Gyter i fjord- og kystbassenger. Vokser opp i strandsonen 0–20 m dyp.
Størrelse: Sjelden over 1 m og 20 kg
Alder ved kjønnsmodning: 2–4 år
Antall egg: 0,5–5 millioner egg
Føde: Krepsdyr, skjell og fisk

Kysttorsk sør for 62ºN