Hopp til hovedteksten
Beitende knølhval
Beitende knølhval i Barentshavet. Hvordan de og andre toppredatorer blir påvirket av klimaendringene er tema i det ene av to nye spesialutgaver som nylig er publisert.
Foto: Kjell Arne Fagerheim
Utskriftsvennlig versjon

Forskningsnytt om bunnpåvirkning og klimaendringer

Det er nylig publisert to internasjonale temahefter der Havforskningsinstituttet er en sentral bidragsyter. «Climate change and top predators» handler om hvordan toppredatorer som isbjørn, pingvin og bardehvaler reagerer på klimaendringene. «Effects of Fishing on Benthic Fauna, Habitat and Ecosystem Function» tar for seg nye fiskeredskaper og –metoder, og hvordan de kan motvirke negative effekter på bunndyr. 

«Climate change and top predators» er publisert i tidsskriftet Frontiers in Ecology and Evolution. Utgangspunktet var temasesjonen «Climate change: Back to the future for marine predators» på ICES (Det internasjonale råd for havforskning) årlige vitenskapskonferanse i Spania i 2014.
Heftet tar ikke bare for seg mulige negative klimakonsekvenser for toppredatorene, men beskriver også ulike tilnærminger som er gjort for å studere det komplekse temaet.

Må redusere fiskerienes bunnpåvirkning

Et internasjonalt forskersymposium ligger til grunn for «Effects of Fishing on Benthic Fauna, Habitat and Ecosystem Function» som er publisert som en spesialutgave i ICES Journal of Marine Science. Som et ledd i å sikre bærekraftige fiskerier, må fiskerienes påvirkning på bunnen reduseres mest mulig. Juni 2014 møttes over 100 forskere i Tromsø for å dele kunnskap om påvirkning av fiske og hvordan nye redskaper og metoder kan motvirke negative effekter på bunndyr. Ti av disse presentasjonene er nå utgitt i ICES-journalen. Symposiet har også resultert i flere forskersamarbeid på tvers av landegrensene.