Hopp til hovedteksten
Preikestolen
Utsikt over Preikestolen og Lysefjorden.
Foto: Tore Strohmeier
Utskriftsvennlig versjon

Konferanse om marin produksjon i Lysefjorden

De siste 15 årene er Lysefjorden undersøkt av forskere for å vise effekten av kontrollert oppstrømming av næringsrikt dypvann i fjorden. Nå inviteres interesserte til konferanse på Preikestolen fjellstue 14.-16. september for å høre om resultatene og hvordan disse kan brukes i utviklingen av havbruksnæringen og knyttes til turist- og vannkraftnæringen. Det vil bli fokus på utnyttelse av økt algeproduksjon til dyrking av nye arter i havbruk som kan brukes til produksjon av mat og ingredienser til fiskefôr.

I løpet av konferansen vil forskerne også belyse nye forskningstema for fjorden og fremtidige muligheter for videre utvikling av Lysefjorden som fjordlaboratorium.

Under konferansen blir det fokusert på hvordan resultatene fra forskningen skaper grunnlag for utvikling innen havbruk og hvordan dette kan bidra inn mot andre viktige aktiviteter som reiseliv og energiproduksjon. Perspektiver for utvikling av havbruk vil være spesielt rettet mot innovative løsninger knyttet til bruk av kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypvann i fjorder, produksjon av arter (skjell, sekkedyr, tang) som utnytter den økte næringstilgangen og produksjon av mat og ingredienser til fiskeoppdrett.

Lysefjorden har en sentral posisjon i norsk reiseliv og det satses på utvikling av bærekraftig turisme, der en mulighet er å for eksempel utvikle bærekraftig reiseliv sammen med andre sektorer som havbruk.    

Anlegget for kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypvann i Lysefjorden er det eneste i sitt slag og resultater fra forskningen som er utført får derfor betydelig interesse nasjonalt og internasjonalt.I norske fjorder inneholder dypvannet mest næring. Men planktonet som trenger denne næringen for å vokse, liker seg best i overflatevannet. Denne videoen forklarer hvordan vi kan hjelpe næringen opp til planktonet.

Målgruppen for konferansen er personer med interesser innen havbruksnæringen og reiselivsnæringen, samt innen forskning og kunnskapsformidling knyttet til blå næringer. Første dag av konferansen skal handle om betydning som forskningsresultatene fra Lysefjorden kan ha for næringsutvikling innen havbruk. Andre dag blir fokuset på hvordan havbruk og forskningsaktivitet i Lysefjorden kan koples mot reiseliv, energiproduksjon, innovasjon og kompetanseformidling. Tredje dag er det videre utvikling av Lysefjorden som fjordlaboratorium og hvordan forskning kan anvendes som kunnskapsgrunnlag for utvikling av marin produksjon i fjorder som blir fokus.

De fleste foredragene på de to første dagene blir på norsk, mens alle foredrag den siste dagen blir på engelsk.  

Konferansen gjennomføres som et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Rogaland Fylkeskommune, Forsand kommune og Norges Forskningsråd.

Program og påmelding