Hopp til hovedteksten
Blåkveite
Havforskningsinstituttet har utvikla ny bestandsmodell for blåkveite.
Utskriftsvennlig versjon

Nytt rådgivningsgrunnlag for blåkveite

Havforskningsinstituttet har utvikla ny bestandsmodell for blåkveite. Modellen viser at rekrutteringa hos blåkveite varierer kraftig, noe som har stor innvirkning på utviklinga i bestanden.

Blåkveite er en lengelevende art som gir gode inntekter. I fjor leverte norske fiskere blåkveitefangster til en førstehåndsverdi på 345 millioner kroner. Det er derfor viktig å ha et best mulig grunnlag når forskerne skal gi kvoteråd. Av forskjellige grunner har dette vært problematisk de siste årene.

Ny bestandsmodell

Havforskningsinstituttet har nå revurdert datagrunnlaget grundig og fått utvikla en ny bestandsmodell. Det har skjedd i godt samarbeid med søsterinstituttet Pinro i Murmansk gjennom en metoderevisjon (benchmark) i Det internasjonale havforskningsrådet ICES. Revisjonen har pågått siden 2013.

Forbedret datagrunnlag fra oppvekstområdene lengst nord i Barentshavet er blant nyvinningene. Det gir bedre informasjon om rekrutteringa. Det viser seg at blåkveite ikke har stabil rekruttering, noe en kunne anta var tilfelle for en lengelevende art. I stedet varierer den kraftig, og det har stor innvirkning på utviklinga i bestanden.

Lengdemålinger

Det nyutvikla regneverktøyet er basert på lengdemålinger og ikke på fiskens alder, noe som er vanlig for andre bestander. En ny alderslesningsmetode for blåkveite er under utvikling, men til tross for stor innsats er vi fortsatt ikke helt i mål.

På grunn av markante topper i rekrutteringen kan dette spores i lengdedataene for eldre fisk. Det nye regneverktøyet klarer å utnytte dette signalet og danne et bilde av bestandsutviklingen.

Fakta om blåkveite

Latinsk navn: Reinhardtius hippoglossoides
Andre norske navn: Svartkveite
Familie: Flyndrefamilien
Maks størrelse: 20 kg og 120 cm
Levetid: Sannsynligvis mer enn 30 år
Leveområde: Langs eggakanten fra engelsk sektor til Frans Josefs land og i dypere områder av Barentshavet
Hovedgyteområde: Langs eggakanten mellom Vesterålen og Spitsbergen
Gytetidspunkt: Om vinteren
Føde: Reker, lodde, polartorsk og fiskeavfall
Særtrekk: Arktisk fisk som sjelden finnes i vann over 4 °C

Blåkveite