Hopp til hovedteksten
Toktdeltakere
Foto: Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

I mål med enda et vellykket tokt

Toktdagbok: I løpet av to uker har vi kartlagt biologi og geologi på 73 lokaliteter på mellom 220 og 760 meters dyp, langs sokkelkanten vest av Sandnessjøen. På 14 av disse har vi tatt til sammen 83 bunnprøver med grabb, kjerneprøvetakere, slede og bomtrål. På alle lokalitetene har vi undersøkt havbunnen med videoriggen Chimaera (Chimaera er det latinske navnet for fisken havmus).

Resultatene fra video er spesielt nyttige for å klassifisere havbunnen i ulike naturtyper. Naturtypene er en nyttig ramme for å forstå biomangfoldet, den biologiske produksjonen og næringsnettet knyttet til havbunnen. Naturtyper i havdypet er fremdeles ikke godt kjent for store deler av den dype norske havbunnen, men arbeidet som utføres i MAREANO har gitt oss bedre oversikt over hvordan vi kan inndele havbunnen i allerede kartlagte områder.

Nå er alle bunnprøvene og videoene sendt til lands der de skal analyseres. Når alle resultatene foreligger kan vi helt sikkert rapportere om mange nye spennende funn!