Hopp til hovedteksten
alle-foran-NFH-close-up_-red.jpg
Forskerne bak studien (fra venstre): Maria Fossheim (Havforskningsinstituttet), Susanne Kortsch, Michaela Aschan og Raul Primicerio (alle UiT Norges arktiske universitet).
Foto: Ørjan Garfjell
Utskriftsvennlig versjon

Glupske fiskearter endrer økosystemet i Arktis

Varmekjære fiskearter som svømmer raskt mot nord er grådige jegere. De spiser mye og mange forskjellige slags dyr. Dette kan få omfattende konsekvenser for hvordan økosystemet er satt sammen og fungerer, viser en ny studie.

Studien er gjennomført ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø i samarbeid med Havforskningsinstituttet og havforskningsinstituttet Pinro i Murmansk. Studien er publisert i Proceedings of Royal Society denne uken og har sett nærmere på hvordan nettverket i havet påvirkes.

– Når torsken er til stede i nettverket knytter den forskjellige deler av økosystemet sammen fordi den spiser både det den finner på bunnen og i vannsøyla. Ingen arktiske fiskearter er så altetende, så når torsken trekker nordover oppstår nye koblinger i nettverket, sier Maria Fossheim Hun er en av forskerne som har utført arbeidet.

– I den nye studien har forskerne stilt det viktige spørsmålet: hvordan endrer økosystemet i Arktis seg når varmekjære fiskearter flytter lenger mot nord? For å kunne besvare dette spørsmålet har forskerne samlet inn kunnskap om hvem som spiser hvem, mellom 233 forskjellige arter i Barentshavet. Til sammen danner disse artene og deres interaksjoner et stort nettverk med over 2000 økologiske koblinger i Barentshavet, skriver UiT Norges arktiske universitet på sine nettsider.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet