Hopp til hovedteksten
Protokollsignering
Protokollen ble signert av den russiske viselandbruksminister Ilja V. Sjestakov og assisterende departementsråd Arne Røksund.  
Foto: Harald Loeng
Utskriftsvennlig versjon

Signerte protokollen for det 45. møtet

Fredag 9. oktober kl 16:00 lokal tid signerte den russiske viselandbruksminister Ilja V. Sjestakov og assisterende departementsråd Arne Røksund protokollen for det 45. møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Her ble man enig om kvotene for fiske i Barentshavet i 2016.
Etter nesten fire dager med forhandlinger ble man enig om følgende kvoter for 2016:
 
Torsk: 894 000 tonn (samme som i 2015)
Hyse: 244 000 tonn (følger rådet fra ICES)
Lodde: 0 (følger rådet fra ICES)
Blåkveite: 22 000 tonn (ICES sitt råd var 19 800 tonn)
Snabeluer: 30 000 tonn (samme som i 2015, følger rådet fra ICES)
 
I tillegg til kvotefastsetting ble samarbeidet på flere områder diskutert og resultatet nedfelt i protokollen. Retningslinjene for forskningssamarbeidet er beskrevet i et eget anneks, og legger blant annet føringer for felles toktaktivitet, møter og arbeidsgrupper i året som kommer. Under hele møtet har det vært en god tone mellom partene.