Hopp til hovedteksten
Gammel og ny leder
Aud Vold og John Willy Valdemarsen.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Lederskifte i CRISP

John Willy Valdemarsen takker av som leder for Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, etter drøyt fire år i førersetet. Aud Vold overtar styringen.

Havforskningsinstituttets Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, fikk status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) av Norges forskningsråd i 2011. I SFI-ordningen er det de deltakende bedriftspartnere som utgjør flertallet i styret og som har styreformannen. Inkludert i statusen er en årlig bevilgning på 10 millioner kroner fra Forskningsrådet i tillegg til partnernes egeninnsats i åtte år. 
 
CRISP har nylig vært igjennom en midtveisevaluering hvor det kom gode tilbakemeldinger (se egen sak). Etter vel gjennomført evaluering kommer nå et lederskifte.
 
Avtroppende John Willy Valdemarsen har 40 år bak seg som forsker og leder innenfor fagfeltet fangstteknologi nasjonalt og internasjonalt. 
 
- Lederskapet for CRISP har vært en særdeles givende men også krevende avslutning på yrkeskarrieren.  Jeg er spesielt fornøyd med det gode samarbeidet som har vært mellom industribedriftene og forskerne som deltar i CRISP, sier Valdemarsen.
 
Han er også glad for det tverrfaglige samarbeidet som er gjenskapt mellom Nofima og Havforskningsinstituttets fangstseksjon, som fra 1974 til 1990 var sentrale aktører i Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt (FTFI). I likhet med CRISP dekket FTFI også hele den teknologiske verdikjeden fra bunn til munn. 
 
- Å ta over lederfunksjonen i CRISP etter John Willy Valdemarsen, som er en bauta innenfor redskapsteknologisk forskning, blir ikke bare enkelt. CRISP står overfor mange utfordrende oppgaver framover. Men heldigvis skal jeg ikke drive CRISP alene, sier Aud Vold.
 
Hun har vært forsker på Havforskningsinstituttets faggruppe fangst siden 1985, og har jobbet med blant annet utilsiktet dødelighet i fiskeriene, utvikling av ansvarlig notfiskerier og seismikk og oljes innvirkning på fisk. 
 
Hun peker på at CRISP er et stort konsortium med mange dyktige medarbeidere, både hos industripartnerne og forskningspartnerne. 
 
- Jeg håper å kunne dra veksler på deres kunnskaper for å få CRISP til å blomstre i de neste 3,5 årene. 
Styrken til CRISP er tverrfagligheten og samarbeidet mellom industri- og forskningsmiljøer. Arbeidet vi gjør er behovsdrevet og meningsfylt, og det er relativt kort vei mellom forskning og ferdig produkt, sier Vold. 
 
Hun har tenkt å gripe fatt i både den positive omtalen og den konstruktive kritikken som kom frem i midtveisevalueringen. 
 
- Min viktigste oppgave framover blir å gripe fatt i kritikken og sørge for at vi blir enda bedre til for eksempel å publisere våre gode resultater og profilere oss bedre nasjonalt og internasjonalt. Samtidig må vi forberede oss for hva som skal skje når CRISP ikke lenger får finansiering fra Forskningsrådet, sier den nye lederen i CRISP.  
 

Les mer: