Hopp til hovedteksten
Amerikansk hummer
Amerikansk hummer.
Foto: Beate Hoddevik Sunnset
Utskriftsvennlig versjon

Har funnet flere amerikanske hummere

DNA-analyser bekrefter at det i høst er fanget to amerikanske hummere langs kysten. Denne arten er uønsket i Norge. Ekstra bekymringsfullt er det at den ene hummeren har befruktede egg, og analysene viser at en lokal europeisk hummer er faren. Eggene vil dermed utvikle seg til hybridhummer. I tillegg til genetisk påvirkning, kan amerikansk hummer spre sykdom.

Hummerne som er undersøkt er levert inn til Havforskningsinstituttet av lokale fiskere som har lagt merke til at utseendet på hummeren de har fanget skiller seg fra det som er vanlig hos europeisk hummer. De to artene er forholdsvis like, så for å få en helt sikker identifikasjon, er det nødvendig å bruke DNA-analyse. I tillegg til de to som alt er identifisert, er analysene som skal avklare om en tredje hummer er av den uønskede arten i gang.

- De to nye er fisket på Stord og utenfor Flesland. Vi er meget bekymret over å ha funnet nok en kryssparring mellom amerikansk og europeisk hummer. Sist gang i Norge var da ”Amanda” ble fanget av oppmerksomme fiskere i Larvik i 2009. I 2014 ble det påvist en slik kryssparring i Sverige, forteller Ann-Lisbeth Agnalt som er forsker ved Havforskningsinstituttet.

Amerikansk hummer?

Denne hummeren er nylig levert inn til Havforskningsinstituttet av fiskeren. Den uvanlige fargen gjør at forskerne har tatt DNA-prøver av den for å undersøke om dette er den tredje amerikanske hummeren som er funnet i høst.

Foto: Beate Hoddevik Sunnset

Kan overføre sykdommer

Innføring av fremmede marine arter kan ha store konsekvenser blant annet med tanke på overføring av sykdom. Fra amerikansk hummer er det spesielt sykdommene gaffkemi og skallsykdom (epizotic shell disease) som bekymrer.

- Amerikansk hummer kan ta med seg bakterier som medfører total dødelighet på europeisk hummer. Vi vet ingenting om smitte av skallsykdom, men ”epizotic shell disease” antas å være årsaken til sviktende rekruttering i enkelte områder i USA, forteller Geir Dahle som er forsker ved Havforskningsinstituttet.

I tillegg kommer mulige konsekvenser av eventuell genetisk påvirkning som oppstår når den amerikanske hummeren krysser seg med den europeiske.

- Når amerikansk hummer krysser seg med vår europeiske kan eventuelle tilpasninger til det lokale miljøet og overlevelse bli påvirket, sier Dahle.

Amerikans hummer med egg

Amerikansk hummer med egg. DNA-analysen viser at eggene er befruktet av en europeisk hummer. Avkommet kommer derfor til å bli hybrider.

Foto: Beate Hoddevik Sunnset

Hører hjemme i Nord-Amerika

Amerikansk hummer er som navnet tilsier hjemmehørende på det amerikanske kontinentet, nærmere bestemt på østkysten av USA og Canada.

- Dessverre har det i årenes løp dukket opp amerikansk hummer i våre farevann. De har ikke kommet over av seg selv, det er vi mennesker som er ”synderen”. Hummeren klarer enten å rømme under oppbevaring eller de blir sluppet ut, forteller Ann-Lisbeth Agnalt.

Siden 2000 er det påvist totalt 30 amerikanske hummere i Norge, 24 i Sverige, en i Danmark og tre i Irland. Alle disse er identifisert ved hjelp av DNA-analyser ved Havforskningsinstituttet. Slike analyser er den eneste sikre måten å identifisere amerikansk hummer på. Mange tror at kroppsfarge, hvite pigmenter, farge på haleviften og pigg(er) under pannehornet (rostrum) skiller artene, men dette er dessverre ikke tilstrekkelig til å få en helt sikker identifikasjon.

Kontakt Havforskningsinstituttet om du fanger mistenkelige hummere

Hvis noen fanger en hummer med avvikende utseende, er det fint om de tar bilde av den og kontakter Ann-Lisbeth Agnalt eller Geir Dahle ved Havforskningsinstituttet for å undersøke om hummeren bør undersøkes med DNA-analyse.

Fakta om amerikansk hummer

Latinsk navn: Homarus americanus
Familie: Nephropidae
Naturlig utbredelse: Fra strandsonen til 700 meters dyp, langs den amerikanske og canadiske østkysten fra North Carolina i sør til New Foundland i nord.
Utbredelse i Norge: Sporadiske funn langs kysten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Særtrekk: DNA-identifisering er den eneste sikre metoden til å skille amerikansk hummer fra europeisk hummer med avvikende trekk                                                                                                                                                                      

Amerikansk hummer

Fakta om europeisk hummer

Latinsk navn: Homarus gammarus
Familie: Nephropidae
Utbredelses-, gyte- og beiteområde: På stein- og grusbunn, der de kan lage huler med flere innganger. Vanligst fra 5−40 meters dyp. Langs kysten fra svenskegrensen til Trøndelag, og sporadisk i Nordland, bl.a. i Tysfjord.
Alder ved kjønnsmodning: 5−13 år.
Størrelse ved kjønnsmodning: 76−85 mm ryggskjold (22 til 25 cm totallengde). Minst ved Hvaler, gradvis større mot vest og nord.
Maksimal alder: Hanner 40 år, hunner 70 år (britisk studie).
Maksimal størrelse: Største eksemplar fanget veide 9,3 kg (1931, Wales). Fanges sjelden over 140 mm ryggskjoldlengde (38 cm totallengde).

Europeisk hummer