Hopp til hovedteksten
Avtalen er underskrevet på Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Ny avtale med Tvedestrand kommune

Tvedestrand kommune, Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet undertegnet i dag en ny intensjonsavtale. Med bakgrunn i mange års omfattende forskning i skjærgården i Tvedestrand, har Havforskningsinstituttet fått et kunnskapsgrunnlag som gir spesielt gode muligheter for forskning i kystsonen, og relevante oppgaver for studenter ved Universitetet i Agder.

Havforskningsinstituttets samfunnsoppdrag er å utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet på kyst og hav. Prosjektene, som har vært gjennomført i Tvedestrand kommune, har bidratt til et stort kunnskapsløft for å forvalte biologiske verdier i kystsonen nasjonalt. Denne intensjonsavtalen åpner nye muligheter for spennende forskning i samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og Universitetet i Agder, sier forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet, Erlend Moksness.

tre.JPG
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Bakgrunn

Havforskningsinstituttet har i nesten 100 år utført overvåkning av de marine områdene i Tvedestrand. I 2000 startet instituttet prosjektet ”Biologiske verdier i sjø i Tvedestrand kommune”. Arbeidet dannet grunnlag for et nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper som ble etablert i 2003 i regi av Direktoratet for naturforvaltning og Fiskeridirektoratet. Det nasjonale programmet har sørget for en koordinert innsats på kartlegging av utvalgte marine naturtyper i kommunene i Norge. I 2012 startet et nytt større prosjekt som fokuserer på områdebaserte tiltak i Tvedestrand kommune for å øke kunnskapen om lokale marine ressurser. Igjen et prosjekt som mest sannsynlig vil bli modell for tilsvarende tiltak andre steder i Norge.

Feltarbeid i Tvedestrandsfjorden, februar 2015.
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Historien om Tvedestrand

-Tvedestrand kommune har siden 2001 satset målrettet på kartlegging av marine verdier og forvaltningen av disse i enkeltsaker og planarbeid, sier ordfører Jan Dukene. Kommunen ønsker å være fremst på dette fagområdet nasjonalt. Økt kunnskap om biologisk mangfold og marine økosystem vil gi kommunen bedre muligheter til å gjennomføre dette. Tvedestrand kommune ser derfor svært positivt på å videreutvikle samarbeidet knyttet til forskning og forvaltning av marine miljøer og etablerte verneområder i Tvedestrand. Kommunen vil gjøre sitt beste for å legge forholdene til rette i denne sammenheng. Tvedestrand kommune legger stor vekt på overføring av tilegnet kunnskap og kompetanse til barn og ungdom.

For Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet vil forskning i kystsonen i Tvedestrand og i de etablerte verneområder bli et viktig satsingsområde fremover. Det er svært verdifullt både for Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet at dette arbeidet fortsetter.

Dette skriver Tvedestrandsposten om samarbeidet.