Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 31.03.2015 - Oppdatert: 23.04.2015
Rømt oppdrettslaks i vassdrag - rapport fra den nasjonale overvåkingsgruppen

Høyt innslag av rømt oppdrettslaks i noen elver

Etter å ha undersøkt innblanding av oppdrettsfisk i 140 vassdrag i fjor, konkluderer forskerne med at det er lav til moderat innblanding av rømt oppdrettslaks i 85 elver og høyt innslag i 30 elver. Grensen mellom høy og lav til moderat innblanding er satt til 10 %. De resterende 25 elvene kunne ikke vurderes i forhold til grensen på 10 % og ble plassert i en mellomkategori.

Last ned:
Publisert: 27.03.2015 - Oppdatert: 07.04.2015
Norskehavet

Oppdatert dokumentasjon om Norskehavet

De store fiskebestandene i Norskehavet høstes bærekraftig og miljøtilstanden i Norskehavet er fortsatt gjennomgående god. Men klimaendringer og havforsuring gjør havområdet varmere og surere – og skaper uforutsigbare rammer for den langsiktige forvaltningen.

Publisert: 27.03.2015
Flyplassen_nett.jpg

Fann ”flyplass”, mista flyet

Torsdag ettermiddag fann dei eit isflak som kunne fungere som landingsstripe. Klokka 19:40 letta dronen frå ekspedisjonsskipet ”Bjørkhaug”. Sidan har ingen sett den.

Publisert: 27.03.2015 - Oppdatert: 05.06.2015
Sjotre og blomkalkoraller pa grus av Lophelia

Omringet av koraller

Det er etter hvert velkjent at det finnes flere ulike koraller i havet utenfor Norge, her finnes også Røstrevet som er den største kjente forekomsten av kaldtvannskorallrev. At de samme korallene nærmest rammer inn Nord-Atlanteren er mer ukjent.

Publisert: 25.03.2015
Opp av vannet

Fant sel, leiter etter ”flyplass”

Toktdagbok: Forskerne om bord på ”Bjørkhaug” har funnet et område med mye sel. Nå mangler de bare landingsstripe til flyene sine.

Publisert: 24.03.2015 - Oppdatert: 26.03.2015
Dr. Fridtjof Nansen

Dr Fridtjof Nansen på topptur i Sørøst-Atlanteren

FNs hovedforsamling har listet undervannsfjell blant marine habitat som kan ha særlig sårbare bunndyrssamfunn og fiskeressurser. I de store havområdene utenfor nasjonale økonomiske soner er det tusenvis av små og store slike fjell, men bare et fåtall er undersøkt med relevant teknologi for å fastslå om de faktisk har slike sårbare samfunn og ressurser.

Publisert: 23.03.2015
Oppdrettsanlegg

Foreslår å dele kysten i 11-13 produksjonsområder

Havforskningsinstituttet har gjort omfattende modellkjøringer av strøm og smittespredning for å forstå hvordan lakselus sprer seg langs kysten. Resultatene viser både at strømmen holder over 95 % av lakselusene innenfor bestemte områder, og hvor lusene som driver ut av områdene havner. Dette ligger til grunn for anbefalingen om å dele norskekysten inn i 11-13 produksjonsområder for oppdrett av laks og regnbueørret.

Publisert: 23.03.2015
Baugen i bølger:

Inn i isen, lite sel å sjå

Toktrapport: Klokka 07:00 laurdag morgon sette ”Bjørkhaug” baugen mot iskanten. Då var det blitt såpass med dagslys at vi kunne gå inn i isen og leite etter sel. Her var det ”alle mann ved kikkertane”, men  førebels har det vært lite sel å sjå.

Publisert: 19.03.2015
Havforskingsrapporten 2015

Årets havforskingsrapport er her

Havforskingsrapporten 2015 er klar for distribusjon. Bestill eit trykt eksemplar frå oss eller sjå den digitale versjonen.

Publisert: 18.03.2015
Ekspedisjonsfartøyet ”Kvitbjørn

Klappet og klart for dronetokt

Ei gruppe med til sammen seks forskere og droneoperatører er på veg til Vesterisen for å finne ut om det er mulig å telle sel med ubemannede fly. Slike tellinger vil kunne danne grunnlag for bestandsanslag for klappmyss og grønlandssel.

Publisert: 17.03.2015 - Oppdatert: 18.03.2015
Avtalen er underskrevet på Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen

Ny avtale med Tvedestrand kommune

Tvedestrand kommune, Universitetet i Agder og Havforskningsinstituttet undertegnet i dag en ny intensjonsavtale. Med bakgrunn i mange års omfattende forskning i skjærgården i Tvedestrand, har Havforskningsinstituttet fått et kunnskapsgrunnlag som gir spesielt gode muligheter for forskning i kystsonen, og relevante oppgaver for studenter ved Universitetet i Agder.

Publisert: 06.03.2015 - Oppdatert: 09.03.2015
Fra sending fredag formiddag

Direktesendinger fra Barentshavets bunn helgen igjennom

Vi kommer til å streame video direkte fra trålen på forskningsfartøyet igjennom hele helgen – når det er noe å streame. Vi er nå rundt 16 mil nordvest av Sørøya i Finnmark. Vinden øker, men vi vil fortsette i dette området med å teste tråloppsett til vi må søke roligere farvann nærmere land. Og er det ikke direktesending, så det det alltid opptak å se på.

Publisert: 04.03.2015 - Oppdatert: 05.03.2015
Deep Vision

Live video fra trål klokken 10.00 torsdag

OPPDATERT: I går streamet vi direkte fra testing av kamerasystemet Deep Vision. Basert på observasjonene i går er det nå gjort en del endringer. Når vi sender live klokken 10.00 i dag torsdag 5. mars (eller 09.30 om vi blir raskt ferdig), finner vi forhåpentligvis ut om endringene har hatt den ønskede virkning.

Publisert: 03.03.2015
Sild på dekk

Trolig mindre nedgang i gytebestanden av NVG-sild enn ventet

Vinterens gytetokt gir ikke noe entydig svar, men mye tyder på at nedgangen i gytebestanden av norsk vårgytende sild kan være noe mindre enn hva de offisielle tallene fra ICES viser.

Publisert: 02.03.2015
Havforskning_i_nord_forside-1.jpg

Makrell møter snøkrabbe

Det har skjedd store endringer i økosystemene til havs de siste årene. Mest synlig er snøkrabbas inntog i Barentshavet og store makrellstimer i farvannene utenfor Nord-Norge. Dette og mer til kan du lese om i det nye nummeret av Ottar. Heftet lanseres onsdag 4. mars.

Publisert: 02.03.2015
Genprove_spord_nett.jpg

Fortsetter viktig prøvetaking

Kronikk i Sunnmørsposten, 28.02.15.: I disse dager stenges Borgundfjorden for 2015-sesongen. Samtidig fortsetter prøvetakinga som viser hvor mye kysttorsk og skrei som finnes i dette fjordsystemet.

Publisert: 11.03.2015
Hummer i teine

Flere vil ha bevaringsområder for hummer

Hummerbestanden er på et historisk lavmål og Fiskeridirektoratet har derfor invitert flere norske kommuner til å opprette nye bevaringsområder for hummer. Denne uken møtte flere kommuner og interesseorganisasjoner eksperter fra Havforskningsinstituttet, for å lære mer om hummer og om prosessen med å få et bevaringsområde til sin kommune.

Publisert: 26.03.2015
Steinkobbe

Selinvasjon på Sørlandet?

I 2015 skal Havforskningsinstituttet igjen telle sel på Sørlandet. Pressen og lokale fiskere har den siste tiden skrevet mye om den voksende bestanden av steinkobbe. Her kan du lese Havforskningsinstituttets redgjørelse for situasjonen.