Hopp til hovedteksten
Hummer i teine
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Flere vil ha bevaringsområder for hummer

Hummerbestanden er på et historisk lavmål og Fiskeridirektoratet har derfor invitert flere norske kommuner til å opprette nye bevaringsområder for hummer. Denne uken møtte flere kommuner og interesseorganisasjoner eksperter fra Havforskningsinstituttet, for å lære mer om hummer og om prosessen med å få et bevaringsområde til sin kommune.

Fiskeridirektoratet inviterte i 2014 kommuner til et samarbeid for å etablere flere bevaringsområder for hummer (se invitasjonen her). Etter at denne invitasjonen ble sendt ut, har Havforskningsinstituttet blitt kontaktet av en rekke kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner for å få faglige råd. Som en konsekvens av dette ble det denne uken arrangert et orienteringsmøte ved Forskningsstasjonen Flødevigen.

Møte i Flødevigen
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Flere kommuner er interessert
Flere kommuner langs Skagerrak er inne i en prosess der en slik etablering er under vurdering. Blant annet er Kragerø, Lillesand og Nesodden på forskjellige stadier i denne prosessen, og alle var til stede på møtet for å få råd om veien videre. Fiskeridirektoratet informerte og svarte på spørsmål om prosessen, mens Havforskningsinstituttet gav mer forskningsmessige råd om virkning og plassering av fremtidige bevaringsområder.

Arbeid i bevaringsområdet for hummer i Flødevigen
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Bevaringsområder har god effekt
På møtet ble de fremmøtte informert om den siste forskningen som finnes om norske bevaringsområder. En vitenskapelig publikasjon som kom ut i 2013 trekker sammen siste års erfaringer med eksisterende bevaringsområder for hummer og konkluderer med at reservatene fungerer som de var tiltenkt. Hummer inne i bevaringsområdene blir både flere og større. Denne publikasjonen vant for øvrig prisen for beste publikasjon i Havforskningsinstituttets interne konkurranse i fjor. I kombinasjon av flere andre vitenskapelige arbeider på hummer de siste årene, er Havforskningsinstituttet nå i stand til å gi gode faglige råd vedrørende etablering av bevaringsområder for hummer.