Hopp til hovedteksten
Havforskingsrapporten 2015
Havforskingsrapporten kjem ut ein gong i året. Den er mynta på ålmenta, og dei faste statusoppdateringane og temaartiklane har ei populærvitskapeleg form.
Utskriftsvennlig versjon

Årets havforskingsrapport er her

Havforskingsrapporten 2015 er klar for distribusjon. Bestill eit trykt eksemplar frå oss eller sjå den digitale versjonen.

Årets rapport er på 215 sider, og viser eit breitt spekter av aktiviteten som skjer på Havforskingsinstituttet.

Akvakultur, kyst og hav

I havdelen er det blant anna to seriar; ein som drøftar ulike sider ved økosystembasert fiskeriforvaltning, og kor langt vi er kome med denne type forvaltning i våre farvatn. Den andre viser kva følgjer dei varsla klimaendringane kan få i kyst- og havområda utanfor Noreg.
Akvakulturdelen er delt opp i faste bolkar, og presenterer mellom anna nye kunnskap om rømt fisk; effektar og tiltak og fiskevelferd.
Ressursdelen gjer opp status for meir enn 50 artar som vert kommersielt utnytta i norske fiskeri, og inneheld i tillegg nøkkeltal og utbreiingskart. Det er også med nokre artar som ikkje vert hausta. Lyr og havmus er nye i årets ressursdel. 

Bruk dette skjemaet til å bestilla rapporten:    
   

Navn *

E-post *

Full adresse *

Firma/institusjon


Les rapporten her:

Havforskningsrapporten 2015 (PDF 56 mb)