Hopp til hovedteksten
Vinerstorm utenfor Tromøya
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Varm vinter ble til kald vår

Den tredje januar i år ble det målt 8,8oC i sjøen på en meters dyp i Flødevigen. Det er det varmeste sjøvannet som er målt noen gang i januar måned. Sjøtemperaturen har gått fra uvanlig varm i vinter til uvanlig kald i vår.

I Flødevigen hos Havforskningsinstituttet måles sjøtemperaturen kontinuerlig på 1,19 og 75m dyp, og helt siden 1918 har forskningsstasjonen samlet inn målinger hver formiddag. Mange nyhetssaker i det siste har pekt på den kalde værtypen vi har hatt i det siste, og også i sjøen nær overflaten langs kysten på Sørlandet har det vært relativt kaldt. På en meters dyp i Flødevigen var middeltemperaturen i mai i år på 9.3oC. Til sammenlikning var middeltemperaturen i mai i fjor på 11,6oC, altså 2,3oC varmere, men årets nivå er likevel ikke ekstremt lavt. Langtidsmiddelet for mai for hele perioden 1920-2015 er på 9,6oC, og vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til 2003 da sjøtemperaturen på en meters dyp i Flødevigen i mai var like lav.

Høyeste vintertemperatur noensinne

Den tredje januar i år ble det målt 8,8oC i sjøen på en meters dyp i Flødevigen. Det er det varmeste sjøvannet som er målt i januar måned, siden Havforskningsinstituttets målinger startet i 1918. Men til tross for høye enkeltmålinger og en mild vinter på land, ble det ikke varmerekord, vinteren sett under ett. Hvis man ser på middeltemperaturen for de tre månedene januar, februar og mars, så vil 2015 bli rangert som den 6. varmeste med 4,8oC. Vintrene 1989 og 1990 er fortsatt registrert som de varmeste med over 6,0oC i middel for første kvartal.

Den laveste formiddagstemperaturen som ble målt sist vinter på en meters dyp i Flødevigen var 2,3oC den 17. februar. Også her er det vintrene 1989 og 1990 som skiller seg ut med vinter-minimumstemperatur på hhv. 4,1 og 3,9oC.

Artikkelforfatteren kjenner selv på badetemperaturen
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet


Figuren under teller opp antall dager der formiddagstemperaturen på en meters dyp var under hhv. 0,2 eller 4oC. Jo lavere søylene er, jo mildere har vinteren vært. Opptellingen viser at sjøtemperaturen gjennom vinteren 2015 har vært blant de høyeste de siste 95 årene, men at man kun skal tilbake til 2007 og 2008 for å finne tilsvarende varme vintre. Også her kommer vintrene 1989 og 1990 tydelig frem med nesten ingen dager med sjøtemperatur under 4oC. Den store variasjonen mellom årene henger mye sammen med vintrenes værsituasjon og temperaturforhold på land.

Figuren under teller opp antall dager der formiddagstemperaturen på en meters dyp var under hhv. 0, 2 eller 4oC. Jo lavere søylene er, jo mildere har vinteren vært.
Foto: Havforskningsinstituttet