Hopp til hovedteksten
Alf_Haakon_Hoel1.jpg
Forskningsdirektør Alf Håkon Hoel reiser til Washington D.C. til høsten for å være spesialråd for nærings- og fiskerisaker ved den norske ambassaden.
Utskriftsvennlig versjon

Til Washington for å gi råd i nærings- og fiskerisaker

Forskningsdirektør Alf Håkon Hoel skal de neste to årene være spesialråd for nærings- og fiskerisaker ved den norske ambassaden i USA.

Hoel skal ha permisjon fra stillinga ved Havforskningsinstiuttets tromsøavdeling og vil være ansatt i Utenriksdepartementet mens han arbeider i Washington D.C.

– Arbeidet vil omfatte det bilaterale fiskerisamarbeidet mellom Norge og USA, ulike havretts- og fiskerispørsmål i FN og det norske arbeidet i Arktisk råd, sier Hoel.

Flere aktiviteter

Hoel sier Norge og USA har en samarbeidsavtale med en rekke aktiviteter og samarbeider i ulike internasjonale fora, blant annet i havrettsspørsmål og forvaltning. I forskningssamarbeidet inngår blant annet klimaforskning, økosystemforvaltning, teknologi og bestandsvurderinger.

I FN skal Hoel blant annet delta i arbeidet med de årlige havretts- og fiskeriresolusjonene i Generalforsamlinga, de årlige hav- og havrettskonsultasjonene og i drøftelser om marine genetiske ressurser og biologisk mangfold.

– USA overtok formannskapet i Arktisk råd i år og skal lede rådet de neste to årene, og der vil blant annet hav og klima stå sentralt, sier Hoel.

Første fra Havforskninga

Hoel er den første fra Havforskninga som går inn i jobben som fiskeriråd ved den norske ambassaden i USA.  Han har arbeidet med havrettsspørsmål og internasjonal fiskeri- og havforvaltning i en årrekke og har et stort nettverk, også i Washington.

– Stillinga ble oppretta på 1970-tallet, og fram til nå har de ansatte vært rekruttert fra embetsverket, sier Hoel. Den norske utenrikstjenesten har tre fiskeriråder, en i Washington, en i Brussel og en i Moskva.