Hopp til hovedteksten
Teinehal ved Torungen
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Stort EU-prosjekt til Skagerrak

En internasjonal forskningsklynge rundt Skagerrak/Kattegat har denne uken fått innvilget et stort forskningsprosjekt fra EUs støtteordning Interreg. Prosjektet sikter mot å få frem spisskompetanse innen marin og akvatisk økologi. I arbeidet vil det bli fokusert på felles løsninger og utveksling av kunnskap innenfor samarbeidslandenes felles økosystem.

-Dette betyr mye for både forskning og samarbeid i regionen, sier prosjektleder Halvor Knutsen. Knutsen arbeider til daglig ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen, og har vært pådriver for prosjektet, som kalles MarGen, siden starten. Han er svært fornøyd med den brede sammensetningen av forskere som nå skal samarbeide om aktuelle marin- og ferskvannsøkologiske problemstillinger.
-Et viktig mål i samarbeidet er å få inn den nyeste metodikk innen genomanalyse, aktive elektroniske merker og datamodellering. Til sammen syv partnere er med i prosjektet: Århus Universitet, DtU Aqua, Göteborgs Universitet, UiO, UiA, NIVA og Havforskningsinstituttet. Et slikt bredt samarbeid gir store muligheter til å få frem spennende, ny viten, mener Knutsen.

Prosjektbeskrivelse

Marine- og ferskvannsområder i Skagerrak, Kattegat, Øresund og Nordsjøen er biologisk høyproduktive og inneholder rike levende ressurser som er viktige for regionen. Samtidig er kystområdene stedvis tett befolket og industrialisert, fiske- og skalldyrressursene er høyt utnyttet, og vannmassene er utsatt for forurensning og overgjødsling. Regionene er også påvirket av den pågående globale oppvarmingen, og for eksempel har vanntemperaturene økt med inntil to grader i løpet av de siste 40 årene. Disse miljøfaktorene innbyr til forskning på konsekvensene for vannlevende organismer, med nye moderne analysemetoder, for å finne ut hvilket potensial de har for å tilpasse seg miljøforandringene og hvilke forvaltningsstrategier som kan dempe de negative konsekvensene.

DNA-analyser
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Oppstart

Det endelige klarsignalet fikk prosjektet den 15. juni etter et møte i København. Prosjektet starter nå og har fått tildelt midler til et samarbeid som skal vare til 2018. Totalbudsjettet er på fem millioner euro.