Hopp til hovedteksten
På en workshop vinteren 2015 ble det vitenskaplige arbeidet med forvaltningsplanene gjennomgått, og det ble gitt anbefalinger for det videre arbeidet. Oppsummeringen og anbefalingene er nå samlet i en rapport.   
Foto: Kathrine Michalsen
Utskriftsvennlig versjon

Oppsummerer arbeidet med forvaltningsplanene

Forvaltningsplanene skal sikre klare rammebetingelser for forvaltning og bruk av de norske havområdene. Nå har bidragsyterne til det vitenskaplige grunnlaget gjort opp status for det første tiåret med forvaltningsplanarbeid.  

Det er et drøyt tiår siden arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten startet opp. I ettertid er det etablert tilsvarende økosystembaserte forvaltningsplaner for Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Det er lagt ned et betydelig faglig arbeid for å etablere og følge opp de tre planene.

Har laget rapport

I januar 2015 arrangert de rådgivende gruppene, som har medlemmer fra Havforskningsinstituttet, Polarinstituttet og Miljødirektoratet, en workshop med deltakere fra næringer, departement, forvaltningsorganer, forskningsinstitusjoner og interesseorganisasjoner.
Her ble det sett nærmere på det vitenskapelige grunnlaget (forskning, overvåking og kartlegging) for forvaltningsplanarbeidet. Det ble diskutert hvordan dette er blitt benyttet, styrker og svakheter og sett på eventuelle muligheter for forbedringer.

I etterkant er det laget en rapport som oppsummerer forvaltningsplanarbeidet, og hvor det gis anbefalinger for det videre arbeidet (basert på presentasjonene og diskusjonene på workshopen). Alle presentasjonene er lagt som vedlegg i rapporten.