Hopp til hovedteksten
Makrelltoktet
Trålen er på vei ut.
Foto: Merete Kvalsund
Utskriftsvennlig versjon

Makrelltoktet i bilder

Da makrelltoktet startet 1. juli var Merete Kvalsund en av toktdeltakerne som gikk om bord på "Eros". I løpet av toktet har hun lagt ut bilder på Havforskningsinstituttets facebooksider som viser glimt fra arbeidet og livet på båten. Her kommer bildene også på nettsidene for de som ikke følger oss på Facebook.

Den norske delen av årets kartlegging av makrellbestanden i Norskehavet og langs Norskekysten er ferdig. De to innleide fiskefartøyene "Brennholm" og "Eros" har sammen med fartøyer fra Færøyene, Island og Grønland kartlagt om lag tre milllioner kvadratkilometer, tilsvarende ni ganger Norges flateareal. Totalt er det utført om lag 300 trålstasjoner. For hver stasjon ble det også utført målinger av plankton, temperatur og strøm, i tillegg til hvalobservasjoner under hele toktet. Det har også vært fokus på problemstillingen omkring makrellens beiting på sildelarver og yngel langs kysten i nord. 

I denne videoen forklarer tokleder og ansvarlig for makrellbestanden, Leif Nøttestad, hva toktet går ut på.

Se også bildene fra toktet på Facebook.

Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev                
Norskehavet