Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 20.01.2015
Smolt med lakselus.

Korrigering til FHL

I sin høring til Nærings- og fiskeridepartementet  24. november 2014 om hvordan fremtidig vekst innen laks- og ørretproduksjon skal utformes, tillegger Fiskeri og havbruksnæringens Landsforening (FHL)  Havforskningsinstituttet utsagn vi ikke står inne for.

Publisert: 19.01.2015
Skjel- og taredyrking i Sungo Bay

Noreg-Kina-samarbeid held fram

Avtalen om å vidareføra det norsk-kinesiske samarbeidet om akvakulturforsking og -forvalting er no signert. Avtalen gjeld fram til 2017.

Publisert: 16.01.2015
Lakselus paa fisk

Kommentar til høringsuttalelse fra FHL

I sin høringsuttalelse til "Vekst i norsk havbruksnæring" går FHL sterkt ut mot Havforskningsinstituttet sine faglige råd. Havforskningsinstituttet presiserer at vi står 100 % inne for de faglige vurderingene vi har gjort, blant annet på lakselus.

Publisert: 16.01.2015
trawler.jpg

Globale havspørsmål – hva skjer i 2015?

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 16.01.15: Et årsskifte er en anledning til overblikk - også når det gjelder globale havforvaltning. Hva har vært de sentrale spørsmålene i 2014, og hva vil 2015 bringe?

Publisert: 15.01.2015
Illustrasjonsfoto Barentshavet

Seminar: 10 år med forvaltningsplanarbeid

Det er nå drøyt ti år siden arbeidet med de økosystembaserte forvaltningsplanene for norske havområder ble startet. 28. og 29. januar arrangerer Havforskningsinstituttet en workshop i Oslo der målet er å komme frem til konkrete anbefalinger om hvordan forvaltningsplanarbeidet bør drives videre.
Publisert: 13.01.2015
Ampharete undecima

Ny børstemark

Like før jul ble beskrivelsen av en ny art børstemark (Polychaeta) utgitt. Den nye arten har fått navnet Ampharete undecima, hvor undecima spiller på at den har elleve segmenter på bakkroppen. Arten forekommer på dyp mellom 600 og 1650 meter, den blir maks 5 mm og har vid distribusjon i de nordiske havområdene.

Publisert: 13.01.2015
Torsk som vert sleppt ut

Torsk tåler å bli sluppet ut igjen

For første gang er det nå undersøkt hvordan det går med torsk som er fisket og sluppet ut i sjøen igjen. Forsøkene viser at torsken klarer seg fint så sant den er fisket på grunt vann, behandles forsiktig og oppholdet på land er kort.  

Publisert: 12.01.2015 - Oppdatert: 15.01.2015
Oppdrettsanlegg

Støtter etablering av produksjonsområder for akvakultur

Havforskningsinstituttet støtter i sin høringsuttalelse prinsippet om etablering av produksjonsområder og bruk av indikatorer som grunnlag for forutsigbare handlingsregler for regulering av produksjonskapasiteten i norsk lakse- og ørretoppdrett. Foreløpig er det bare lakselus som kan fungere som indikator på en faglig forsvarlig måte, her viser resultatene våre tydelig påvirknig på vill laksefisk.

Publisert: 12.01.2015 - Oppdatert: 01.02.2016
Rådgivingsprisen 2014

Heidra for gode råd om fiskekvotar og gruveavfall

To forskarar med lang fartstid plukka med seg årets rådgivingspris frå Havforskingsinstituttet. Jan Helge Fosså og Bjarte Bogstad fekk utmerkinga for framragande rådgiving innanfor fagområda gruveavfall og bestandsvurderingar og forvaltingsråd.  

Publisert: 09.01.2015 - Oppdatert: 01.02.2016
Torjan Bodvin; vinnaren av formidlingsprisen

I ein klasse for seg

Torjan Bodvin deler konsekvent og raust av kunnskapen og forskinga si; slik når han ut til eit stadig større publikum. No er han heidra med Havforskingsinstituttet sin formidlingspris.  

Publisert: 13.01.2015
Testing av nytt fiskeutstyr

Video-høydepunkter fra 2014

Her kan du se en del fantastiske videoklipp som er tatt opp av Havfoskningsinstituttets ansatte i året som gikk. Videoen gir en smakebit, men så klart ikke et totalbilde av all aktivitet. Med rundt 600 forskningsprosjekter på gang til enhver tid, viser videoen et lite utvalg av feltene vi jobber med.