Hopp til hovedteksten
Lakselus paa fisk
Foto: R. M. Serra Llinares
Utskriftsvennlig versjon

Kommentar til høringsuttalelse fra FHL

I sin høringsuttalelse til "Vekst i norsk havbruksnæring" går FHL sterkt ut mot Havforskningsinstituttet sine faglige råd. Havforskningsinstituttet presiserer at vi står 100 % inne for de faglige vurderingene vi har gjort, blant annet på lakselus.

- I alle faglige råd fra Havforskningsinstituttet tar instituttet i bruk den beste vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig om et fagområde, det gjelder selvfølgelig også innen lakselus-rådgivningen vår. Alle råd på dette området er gitt på bakgrunn av resultater fra grundig forskningsinnsats gjennom flere år, sier forskningsdirektør Karin Kroon Boxaspen.

Siden 2010 har Havforskningsinstituttet hatt koordineringsansvar for overvåkningen av lakselussituasjonen i Norge. Siste rapport til Mattilsynet kom desember 2014. Gjennom den årlige risikovurderingen av norsk oppdrettsnæring, som kom første gang i 2011 og sist i januar 2014, er lakselus fra norsk oppdrett og rømt fisk identifisert som de to største risikofaktorene for påvirkning på vill laksefisk i Norge.

- Havforskningsinstituttet stiller seg i utgangspunktet undrende til innholdet i FHL sin høringsuttalelse, men en diskusjon om innhold hører hjemme i den videre prosessen med departementet, sier Boxaspen. Også Havforskningsinstituttet har levert en høringsuttalelse til ”Vekst i norsk havbruksnæring”.