Hopp til hovedteksten
Illustrasjonsfoto Barentshavet
Illustrasjonsfoto Barentshavet
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Seminar: 10 år med forvaltningsplanarbeid

Det er nå drøyt ti år siden arbeidet med de økosystembaserte forvaltningsplanene for norske havområder ble startet. 28. og 29. januar arrangerer Havforskningsinstituttet en workshop i Oslo der målet er å komme frem til konkrete anbefalinger om hvordan forvaltningsplanarbeidet bør drives videre.
Det er nå etablert forvaltningsplaner for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Til sammen dekker de alle norske havområder utenfor grunnlinjen. Formålet med planene er å legge overordnede føringer for alle bruk av havområdene.
 
En økosystembasert tilnærming hviler tungt på forskning, overvåking, kartlegging og annet faglig arbeid. Etter at planene ble etablert har det derfor vært lagt ned et omfattende faglig arbeid for å følge dem opp. En lang rekke forskingsinstitusjoner, direktorater og andre institusjoner har vært involvert i dette arbeidet.
 
Med workshopen ønsker vi å drøfte hvordan dette faglige oppfølgingsarbeidet har fungert. Målet er at møtet skal resultere i konkrete anbefalinger om hvordan arbeidet bør drives videre.

Workshopen er en anledning til å bidra til dette samt å få oversikt over hva det faglige arbeidet knyttet til forvaltningsplanene. Målgruppen for seminaret er i første rekke forskere og forvaltere knyttet til havmiljø.

 
Program øverst i høyre kolonne. 
 
Påmelding til Tone Vollen