Hopp til hovedteksten
Sild
Sild
Utskriftsvennlig versjon

Utsetter publisering av rapport fra gytetokt for NVG-sild

Etter flere års pause gjenopptok Havforskningsinstituttet i år gytetoket på norsk vårgytende sild (NVG-sild) . Etter planen skulle toktrapporten publiseres i dag, fredag 27. februar. Denne publiseringen er nå utsatt til 3. mars
Årsak til utsettelsen er behov for å kvalitetssikre innholdet i rapporten etter gytetoktet både blant forskere på Havforskningsinstituttet og blant næringens observatører som deltok på toktet. 
 
Toktrapporten vil publiseres tirsdag 3. mars.
 
 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild