Hopp til hovedteksten
Full kontroll
 Simrads Jason Holgersen overvåker skjermene for å være sikker på at trålen oppfører seg slik den skal. 
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Direkte video fra Barentshavets bunn

Det er mange trålrelaterte innovasjoner som skal testes når senter for miljøvennlig fangst, CRISP, skal på tokt med forskningsfartøyet ”G.O. Sars” fra 1. til 10. mars. Da brukes videokamera for å finne ut hvor godt innovasjonene fungerer. Går alt etter planen, blir det også direktesending på internett fra tråling på Barentshavets bunn.
CRISP er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) med Havforskingsinstituttet som vertskap. Årlig gjennomfører senteret minst ett forskningstokt med ”G.O. Sars”. 
 
- Dette fartøyet er en utmerket plattform til å funksjonsteste ny teknologi som utvikles av partnerne i senteret. Samtidig er det en flott arena for at forskerne og industriutviklere kan jobbe sammen for å oppnå ønskede resultater, sier leder av senteret, John Willy Valdemarsen.

Kameraovervåkning

En av innovasjonene i CRISP er et kamerasystem som overfører live video fra trål via en kabel til fiskefartøy. Mannskap og forskere om bord kan da følge med hvordan trålen fungerer, om den fanger fisk og ikke minst hvordan fisken oppfører seg når den fanges. Dette ”øyet” under vann har lenge vært en våt drøm for fiskeren og forskeren som nå er bedre i stand til å justere både trålutforming og teknikk, slik at fisket blir effektivt og skånsomt. 
 
Monterer utstyr

På CRISP-toktet i 2014 ble blant annet fangstregulerende utslippsluker testet. Her er Melanie Underwood, Shale Rosen og Asbjørn Aasen (fra v.) i gang med å montere en gummimatte. 

Foto: Kjartan Mæstad
 
- På det forestående CRISP toktet vil vi også streame bildene direkte fra trålen på internett, slik at alle med tilgang til en PC eller nettbrett kan følge med på det som skjer nede i trålen bak forskningsfartøyet. Overføringene vil også omfatte filming fra ulike deler av trålen fra en styrbar farkost som taues parallelt med trålen, sier Valdemarsen. 

Forbedre fangstbegrensning

Av oppgavene som CRISP forskerne vil forsøke å løse på dette toktet er blant annet å komme fram til en effektiv og funksjonell innretning som kan begrense fangstmengden i et trålhal. Situasjonen i Barentshavet de siste åra har vært at enkelte trålfangster har blitt så store at det har vært uforsvarlig av hensyn til fiskekvalitet og ombordtaking. Mange norske trålere benytter allerede i dag et fangstbegrensningssystem utviklet av CRISP senteret. 
 
- Oppgaven nå blir å forbedre utformingen av systemet basert på svakheter fiskerne har meldt tilbake etter praktiske erfaringer. Kameraovervåkning vil være et uvurderlig hjelpemiddel til å finne fram til det perfekte fangstbegrensingssystem, sier CRISP-lederen.    

Video fra bunn

Eksempel på video av en trål. Det er slik video som denne gangen skal strømmes rett på internett.

Tester kommersiell prototype

En annen interessant test på toktet er finne ut om en innretning kalt Deep Vision, som tar kvalitetsbilder inni trålen, er nok utviklet til å bli tatt i bruk på forskningstokt for å øke presisjonen av fisketelling som gjøres på tokt. Deep Vision systemet består av 
et stereokamerasystem som kan lengdemåle og artsbestemme hva slags fisk som passerer gjennom forskningstrålen.  
 
Av andre ting som også skal testes ut på toktet er styrbare flytetråldører som benytte sammen med en semipelagisk rigget trål utstyrt med et skånsomt bunngear for å redusere bunnpåvirkningen. Videre inngår funksjonstester av nye akustiske instrumenter som skal overvåke trålprosessen og hva slags fisk og størrelser som er på fiskefeltet.
 
Toktet med G.O. Sars starter fra Tromsø 1. mars. Direktesendingene er planlagt fra 3. mars. Vi kommer tilbake til sendetidspunkt.