Hopp til hovedteksten
Forsøk med teine
I samarbeidsperioden ble sjømatressursene på og rundt fiskebankene nord for Mauritius kartlagt. På disse toktene ble det også gjort forsøk med en ny type teine. Teinen er nå tatt i bruk av mauritiske fiskere.
Utskriftsvennlig versjon

Vellykket fiskerisamarbeid med Mauritius

En ny fiskerilov har plassert Mauritius fremst i kampen mot internasjonalt ulovlig fiske i regionen. Den nye loven er et av flere konkrete resultat av et langvarig fiskerisamarbeid mellom Mauritius og Norge. 

Det bilaterale fiskerisamarbeidet begynte i 2008. Nå er den andre og siste prosjektperioden avsluttet, og nylig ble samarbeidet oppsummert på Mauritius. Der deltok de fire norske samarbeidsinstitusjonene, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, NIFES og Sjøfartsdirektoratet, sammen med mauritiske forskere og representanter fra den nasjonale fiskeriadministrasjonen.

Vellykket fiskerisamarbeid med Mauritius

Forskningsdirektør Åsmund Bjordal fra CDCF (Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid) hilser på fiskeriminister Premdut Koonjoo fra Mauritius.

 

Viktig lov mot ulovlig fiske

Samarbeidet har resultert i en nasjonal plan mot ulovlig fiske som også inkluderer retningslinjer for implementering av planen. Fiskerilovgivningen er evaluert, og det er laget en splitter ny fiskerilov som regulerer hele fiskeri- og akvakultursektoren på Mauritius. Loven er en moderne fullmaktslov som gir myndighetene nødvendig fleksibilitet i den framtidige forvaltningen, ikke minst i kampen mot ulovlig fiske. VMS-senteret (VMS står for Vessel Monitoring System) er også betydelig styrket, og det er gjennomført en rekke kurs i identifisering av fartøyer som driver ulovlig fiskeriaktivitet, havnestatskontroll, samarbeid mellom etater nasjonalt og regionalt og drift av VMS-senter.

Bedre sikkerhet for kystfiskere

I tilknytning til den nye fiskeriloven er det laget flere reguleringer; blant annet for fiskefartøy under 24 meter – for å bedre sikkerheten og arbeidsforholdene til kystfiskerne. Det er kommet to nye reguleringer for akvakultursektoren: en fôrregulering og reguleringer for oppdrettsanlegg. Disse støtter Competent Authority, som blant annet er sjømatkontrollen på Mauritius, i arbeidet med å sikre god kvalitet på oppdrettsfisk. Staben ved Competent Authority har fått en betydelig kompetanseøkning; blant annet fra en rekke kurs i samarbeid med NIFES.

Tokt med kartlegging og forsøk

Det er gjennomført flere tokt for å kartlegge sjømatressurser på og rundt fiskebankene nord for Mauritius. Underveis er det gjort omfattende redskapsforsøk med teiner og line, som mellom annet har resultert i et nytt teinefiske.
For forskerne på forskningssenteret er det holdt flere kurs i fiskestatistikk og bestandsestimering. To studenter har tatt mastergrad i Skottland, og går nå inn i forskerstaben på fiskeriforskningssenteret.

Mål for samarbeidet:

  • styrke kampen mot ulovlig fiske
  • heve kapasitet innenfor bestandskartlegging og ressursforvaltning 
  • styrke kompetansen innen kvalitetskontroll av fisk og fiskeprodukter i akvakultursektoren