Hopp til hovedteksten
Torsk
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Sulter på dypet i sommervarme fjorder

Fjordtorsk vil helst inn på grunne områder nattestid for å jakte på småfisk og krepsdyr. Foretrukne jaktmarker er gjerne bløtbunn med ålegressenger og hardbunn med tang og tare. Men når overflatevannet blir varmet opp i fjorder om sommeren kan det rett og slett bli for hett for torsken. Da må den bare vente i dypet, ”på diett” til høsten kommer med kjøligere vær og vann.

Avansert fjordforskning

Tvedestrandfjorden i Aust-Agder er åsted for stor forskningsinnsats, i tiden både før og etter at fjorden ble delt inn i forvaltningssoner i juni 2012. Den indre delen av fjorden har et nullfiskeområde, der all høsting er forbudt, og flere tilgrensende soner der det bare kan fiskes med krok og snøre. Gjennom disse sonene har forskere fra Havforskningsinstituttet Flødevigen og Universitetet i Agder plassert et nettverk av lyttebøyer som gjør det mulig å studere bevegelsene til fisk utstyrt med akustiske merker – små sendere som sender ut høyfrekvente ”ping”. Senderne har også dybdemåler, slik at hver fisk får en ”dykkeprofil” som viser hvilke dyp fisken bruker gjennom døgnet, gjennom måneder og år.

Forskningsfiske med ruser i Tvedestrandsfjorden. Even Moland setter en torsk tilbake i fjorden.
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Habitat og temperatur

I tillegg til å studere hvor torsk svømmer var forskerne interesserte i å vite mer om hvorfor fisken ser ut til å ha ulike favorittsteder i fjorden. Derfor lagde de et kart over de ulike naturtypene i fjorden. Sandbunn, ålegressenger, hardbunn med og uten vegetasjon, bratte fjellvegger, steinurer og andre naturtyper ble registrert med videokamera og GPS fra båt. Vanntemperaturen ble målt kontinuerlig i fjorden med en streng av små batteridrevne loggere plassert på forskjellige dyp. Dermed kunne forskerteamet, med Carla Freitas ved Universitetet i Agder i spissen, sammenstille torskens bevegelser gjennom sommer, høst og vinter med informasjon om naturtypene på fjordbunnen og temperaturen på dypet.  

Oversiktsbilde fra den delen av Tvedestrandsfjorden, der det ikke er lov å fiske. Havforskere fra Havforskningsinstituttet driver med forskningsfiske med ruser.
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Badevann i fjorden – en utfordring for torsken

Tidligere forskning utført ved Havforskningsinstituttet Flødevigen har vist et døgnlig vandringsmønster for kysttorsk der fisken søker inn på grunne områder om natten for å jakte, mens de trekker seg tilbake på dypere vann om dagen for å hvile og for å gjemme seg litt bort. De oppsøker gjerne samme sted, både natt og dag, gjennom lange perioder. Også i Tvedestrandfjorden vil torsken helst inn på grunne områder om natten. Fiskeposisjoner lagt over habitatkartet viste at bløtbunn med ålegress og hardbunn med tang og andre alger var spesielt populære. Men når sommervarmen slo til og varmet opp de øverste vannlagene i fjorden, til temperaturer over 16° C, ble det for varmt for torsken. Den måtte gi opp å besøke favorittstedene inne på grunna nattestid, og valgte heller sandbunn eller hardbunn uten vegetasjon på dypere og kjøligere vann.

En art tilpasset kaldt vann     

”Vi må ikke glemme at torsken egenlig er en kaldtvannsart” sier Freitas, ”selv om torsken i Sørlandsfjordene er tilpasset de store sesongmessige temperatursvingningene, så klarer den ikke kvitte seg helt med sin kaldtvannsarv”. Fjordtorsken tåler perioder med varmt vann, men det er sannsynlig at den både sturer og sulter seg gjennom ventetiden. Dersom klimaendringene gjør at somrene våre blir varmere, og periodene med varmt vann i fjordene blir lengre, kan det bety mer stress for fjordtorsken i sommerhalvåret. Om lokale fjordbestander av torsk skal bestå i en fremtid med nye miljømessige utfordringer er det viktig å ta vare på genetisk og fenotypisk variasjon, som er nøkkelen til all tilpasning. Dette kan det jobbes aktivt med gjennom å redusere dødeligheten til fjordtorsk som følge av fiske.

Referanse til artikkelen:
Freitas, C., Olsen, E.M., Knutsen, H., Albretsen, J., Moland, E. in press. Temperature associated habitat selection in a cold-water marine fish. Journal of Animal Ecology
doi:10.1111/1365-2656.12458

Arbeidet vil bli presentert som en ”fokusartikkel” i en utgave av Journal of Animal Ecology tidlig i 2016, men er allerede tilgjengelig på nett.