Hopp til hovedteksten
Skolest
Hvit sjøpølse, dypvannsfisken skolest og brisingasjøstjerne.
Foto: Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

På bunnen av Sognefjorden

Små krepsdyr som svermer over hull som andre dyr har gravd er en av flere helt spesielle observasjoner som er gjort i Sognefjorden i høst. Ingen vet hvorfor de gjør dette (se filmen på ca. 45 sekund). Forskerne observerte også et 90 cm langt og til nå ukjent spøkelsesaktige dyr på 800 meters dyp.

Sognefjorden er Norges lengste og dypeste fjord. Tidligere er det gjort undersøkelser av fjordbunnen med tradisjonelle redskaper som grabb, men det er først nå de siste to årene at det er gjort grundig kartlegging med video. Dette gjør at det dukker opp til nå ukjente dyr og spesiell adferd som ikke har vært observert tidligere.

Bunnen av Sognefjorden er filmet med videoriggen Campod. På bildene kan du se fire røde lys, dette er laserlys fra riggen og brukes som måleskala. Mellom hvert punkt er det 10 cm.

Nede i Sognefjorden er fjellveggene like bratte som de vi ser på land. De bratte veggene skjuler overraskelser i form av til nå ukjente dyr.

- Det er først nå når vi undersøker bunnen og fjellveggene nedover i dypet med kamera at vi får sett alle dyrene som holder til her. Redskapene som er brukt tidligere egner seg dårlig til å ta prøver med på hardbunn og spesielt fjellvegger, dette er nok årsaken til at for eksempel det nye spøkelsesaktige dyret ikke er observert tidligere, forteller Lene Buhl-Mortensen. Hun er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet og leder videokartleggingen av Sognefjorden.

Til tross for noen overraskelser underveis, er de fleste dyrene som observeres på video kjente fra før.

- I Sognefjorden og flere andre dype norske fjorder, er dypvannsfisken skolest, den hvite sjøpølsen Bathyplotes, brisingasjøstjernen og dypvannstrollhummeren Munida tenuimana, vanlige arter. Felles for disse er at de trives på bløtbunn og dypt vann, forteller Buhl-Mortensen.

En annen ofte observert art i fjordene våre er havmus, som nærmest flyr over havbunnen. Den spesielle formen på kroppen, gjør den lett å kjenne igjen.

Også hvit skjellpølse som er vanlig på hardbunn, finnes det mange av i Sognefjorden, du kan se opptak av den ca. 4 sekunder ut i videoen. Den fanger fødepartikler med de hvite tentakelkronene sine.

Selv om de fleste dyrene som blir observert er velkjente, er det kun videokartlegging som kan gi kunnskap om mengder og tetthet av disse i tillegg til hvordan de forekommer og oppfører seg i sitt naturlige element.

Også i fjor var det et tilsvrende tokt i Sognefjorden, under kan du se film fra det: