Hopp til hovedteksten
  Norsk bistandsarbeid utenfor Angola
Foto: Magne Olsen
Utskriftsvennlig versjon

Brende samler bistandsstrategien innen fiskeri

Utenriksminister Børge Brende åpnet konferansen til Fiskerifaglig Forum under Arendalsuka i dag. Han brukte anledningen til å lansere programmet "Fisk for utvikling". Med dette får Norge for første gang en samlet bistandsstrategi innen fiskeri.

Det nye bistandsprogrammet er delt inn i tre hovedområder; havforskning, fiskeriforvaltning og næringsutvikling. Alle tre er helt nødvendige faktorer for å bringe land varig ut av fattigdom. Du kan lese mer om Utenriksdepartementets nysatsing ved å klikke på linken her.

Norges rolle

Under Fiskerifaglig Forum vil politikere, forvaltere og sivilt samfunn på hver sin måte angripe problemstillingen ”Hvordan bidra til global matsikkerhet og ernæring”. 

Med en voksende verdensbefolkning er matsikkerhet en av vår tids største utfordringer, og en stor del av den potensielt økte matproduksjonen som må til for å utrydde fattigdom må komme fra akvatiske miljø. Hva skal være Norges rolle i bærekraftig utnyttelse av disse ressursene for global matsikkerhet og ernæring? Dette er temaene som Fiskerifaglig Forum, under ledelse av Havforskningsinstituttet, jobber med.

De nye ”Sustainable Development Goals" (SDG), som skal erstatte FNs gjeldende tusenårsmål, skal vedtas i løpet av høsten 2015. I tillegg til fattigdomsutryddelse, er det forventet at klimaspørsmål blir sentrale. I forslaget ligger det også et eget mål om bærekraftig utnyttelse av ressursene i hav og ferskvann.

Til tross for Norges sterke stilling innen fiskeri og akvakultur, har Norge hatt svært begrenset innsats når det gjelder bistand i denne sektoren. Dette er også påpekt i forbindelse med den siste evalueringen av norsk utviklingssamarbeid i fiskeri og akvakultur.

Siden 1970-tallet er det lagt ned stor innsats i Nansenprogrammet, gjennom driften av forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen og tilhørende institusjonsbygging innen ressursovervåking og -forvaltning i samarbeidsland. Nansenprogrammet har i over 30 år samlet miljø- og ressursdata fra havområdene til mer enn 60 land; vesentlig i Afrika, men også i Asia og Latin-Amerika. For de fleste av disse landene er dette datagrunnlaget fremdeles den viktigste kunnskapsbasen de har for forvaltning av sine marine økosystemer. Norge har også hatt bilateralt fiskerisamarbeid med viktige fiskerinasjoner som Namibia, Sør-Afrika, Angola, Indonesia og Vietnam.

Arbeid om bord på Dr. Fridtjof Nansen

Arbeid om bord

Foto: Havforskningsinstituttet


Imidlertid kan det hevdes at det i stor grad er snakk om en liten, spredt og fragmentert innsats. Tiden er moden for å tenke og satse annerledes. Dette er anerkjent av regjeringen, som har proklamert en ny og sterkere satsing gjennom det nye programmet ”Fisk for utvikling”. På arrangementet under Arendalsuka presenteres to konkrete, vellykkede og svært interessante prosjekter som viser at norske fagmiljøer og næringsliv kan bidra til matsikkerhet på den globale scenen.

Utviklingssamarbeid innenfor akvatiske miljø er sterkt knyttet til matsikkerhet og ernæring, men er også svært viktig innenfor blant annet både klimaspørsmål og sysselsetting. Det er helt sentralt med fokus på de tre områdene som Fisk for utvikling har satt søkelyset på: forskning, næringsutvikling og forvaltning – for å oppnå en bærekraftig utvikling.