Hopp til hovedteksten
Traalristing.jpg
I dag starter det norsk-russiske økosystemtoktet i Barentshavet. Da undersøkes Barentshavet "fra topp til tå". Årets tokt er det 13-ende i rekka.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Økosystemtoktet starter i dag

Havforskningsinstituttets største tokt, økosystemtoktet i Barentshavet, starter i dag. Nok en gang skal Havforskningsinstituttet undersøke Barentshavet ”fra A til Å”. I ettermiddag legger forskningsfartøyet ”Johan Hjort” fra kai i Tromsø.

Seniorforsker Knut Sunnanå er forskningskoordinator for årets økosystemtokt. Han sier årets tokt er nummer 13 i rekka.

– Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og det russiske søsterinstituttet Pinro i Murmansk, og at det har pågått sia 2003.
– Dette er det mest omfattende toktet Havforskningsinstituttet gjennomfører, sier Sunnanå og viser til at det er tre norske og ett russisk fartøy som deltar i toktet.

Ecosystem_survey_2015_plan_1-1.jpg

Dette er kurslinjene de norske og russiske forskningsfartøyene skal følge under høstens økosystemtokt i Barentshavet.

Copyright Havforskningsinstituttet

Undersøker ”alt”

I løpet av økosystemtoktet undersøker havforskerne ”alt” som kan undersøkes i Barentshavet. Forskningskoordinator Sunnanå har laga følgende liste over oppgavene han og kollegene skal utføre:
– Vi skal kartlegge temperaturforholdene i havet fra overflate til bunn, gjennomføre mengdemåling av både dyre- og planteplankton, gjennomføre akustiske målinger av fisk og makroplankton, kartlegge utbredelsesområdet til flere titalls fiskearter, finne ut hva torsk, lodde og polartorsk spiser, og vi skal undersøke havbunnen og organismene som lever der.  I tillegg skal vi registrere søppel som flyter i overflata og avfall vi eventuelt får i trålen eller andre redskaper, sier Sunnanå. I tillegg skal forskerne ta prøver som skal analyseres for kjemisk forurensing og radioaktivitet og det kommer til å være egne kvalobservatører om bord på fartøyene.

Studenter

Økosystemtoktet gir også studenter en god mulighet til å øke kunnskapene sine om livet i havet. Derfor skal det være med studenter på toktet også i år.
– De studerer ved UNIS på Svalbard og skal være med ”G.O. Sars”. Deres del av toktet starter i Tromsø og skal dekke Eggakanten fra fastlandet og til Svalbard, forteller Sunnanå.


 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet