Hopp til hovedteksten
Makrellfangst
Makrellfangst på 3090 kilo som ble tatt sør av Bjørnøya under det internasjonale makrell- og økosystemtoktet sommeren 2015.  
Foto: Leif Nøttestad
Utskriftsvennlig versjon

Fant mindre makrell enn i fjor

Forskerne estimerer makrellbestanden til 7,7 millioner tonn. Det viser tall fra årets internasjonale makrell- og økosystemtokt i Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder. Estimatet er 1,3 millioner tonn lavere enn i fjor, og det er første gangen at det er observert en nedgang i denne tidsserien siden starten i 2007. Estimatet fra dette toktet er en av indeksene som danner grunnlag for bestandsberegningene til kvoterådet som kommer senere i høst.   

Leif Nøttestad er internasjonal toktkoordinator og var toktleder under deler av toktet i sommer. Han forteller at de fire deltakende forskningsfartøyene dekket et område på 2,7 millioner kvadratkilometer. I 2014 var det undersøkte området på 2,4 millioner kvadratkilometer, mens estimatet endte på 9 millioner tonn.

Kan ha reell bestandsreduksjon

Nedgangen har flere mulige forklaringer, sier Leif Nøttestad. Først og fremst er det viktig å ha i mente at bestandsestimatet for makrell basert på den såkalte swept-area-trålmetoden (se forklaring i margen) og tidsserien fra 2007 kun representerer én av flere indekser på makrellmengde som blir anvendt i bestandsberegningsmodellen.

– Vi kan også ha en reell bestandsreduksjon for makrell, selv med god rekruttering. Det er kanskje ikke helt overraskende med tanke på at offisiell internasjonal fangststatistikk viser at det er fanget 1,4 millioner tonn makrell i 2014, noe som er langt høyere enn bestandsrådet fra ICES. Fangsttallene fra 2014 er også betydelig høyere enn noen tidligere offisiell fangststatistikk for makrellbestanden i hele tidsserien 1980–2014, sier Leif Nøttestad. 

Mer klumpvis, men ikke i stimer

Nøttestad forteller at makrellen hadde en mer klumpvis fordeling med mer varierende fangstmengder mellom tilhørende trålstasjoner sammenlignet med tidligere år.

– Men det er verdt å merke seg at makrellen ikke svømmer i definerte stimer i den intensive beiteperioden om sommeren. Vi observerte dypere termoklin (hvor temperaturen endres raskt) i 2015 enn tidligere år i enkelte områder, og dette reduserer tilgjengeligheten av dyreplankton for makrellen. Videre kan lavere sjøtemperaturer i kombinasjon med lavere biomasse av dyreplankton endre både utbredelsen og tettheten av makrell.

Det var lavere konsentrasjoner av makrell i de nordligste og vestligste områdene sammenlignet med de siste to–tre årene, noe som ser ut til å ha sammenheng med dårligere fødetilbud i nord og lavere sjøtemperaturer i disse områdene sammenlignet med 2014. Den gjennomsnittlige konsentrasjonen av dyreplankton i Norskehavet var på 7,2 g/m2, som er ca. ett gram lavere enn i 2014.

Det er også utarbeidet bestandsindekser på de ulike aldersgruppene i makrellbestanden, og tallene viser at storparten (71 prosent) var under seks år; her var 2011-årsklassen størst (28 prosent), fulgt av 2010-årsklassen (22 prosent), mens 2012-årskalssen utgjorde 12 prosent i antall.

 

 

Swept area

Swept area er sveipeområdet som brukes til å finne ut hvor mye makrell som fanges mellom trålvingene, som er om lag 65 meter for Multpelt 832-trålen under dette toktet.