Hopp til hovedteksten
Tral_Johan_Hjort_skreitokt_2014.jpg
Årets skreitokt viser at det har vært et godt skreiinnsig i år. (Arkivfoto: Gunnar Sætra)
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Mye skrei, men mindre enn i fjor og forfjor

Det er registrert mindre skrei i år enn i rekordårene 2013 og 2014, men årets skreiinnsig må fortsatt regnes som godt.

F/F Johan Hjort dekket gyteinnsiget av skrei i perioden 20. mars til 4. april. Fordelingen av skrei ble kartlagt ved hjelp av ekkolodd og fordelingen er vist i kartet. En sammenligning med forårets tokt viser at fordelingen har beholdt de samme hovedtrekkene med høye konsentrasjoner langt ute mot eggakanten, rundt Røst og i Østlofoten. Mengde av skrei langs yttersida og nær land i Vesterålen er betydelig lavere i år enn i fjor. Toktberegningene antyder en nedgang på 30 % i forhold til rekordinnsigene i 2013 og 2014. Til sammenligning ser årets toktindekser ut til å være over de to gode årene 1992 og 1993.

Skreien i fjor var noe småfallen, men har tydeligvis benyttet året godt vekstmessig. Og tiåringene fra i fjor som var på rundt seks kg var i år nærmere åtte kg. Gyteinnsiget i fjor var dominert av ni og ti år gammel skrei (2004 og 2005 årsklassene), mens vi i år hadde også har et betydelig innslag av 2006 årsklassen.

Toktresultatene vil sammen med annen toktinformasjon og ikke minst informasjon fra fisket blir benyttet i en bestandsberegning som danner grunnlaget for en rådgiving. Dette skjer i regi av det Internasjonale Havforskningsrådet ICES.

 

Skreikart-2015_1.jpg

Årets skreikart viser at det har vært mye skrei i området hvor skreitoktet ble gjennomført. (Kart: Havforskningsinstituttet)

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)