Hopp til hovedteksten
Fra undersøkelsene av K-159 høsten 2014
Fra undersøkelsene av K-159 høsten 2014.
Foto: Statens strålevern
Utskriftsvennlig versjon

Lekkasje fra atomubåt vil ikke føre til farlig radioaktivitet i fisk

Selv om alt av det radioaktive stoffet cesium-137 som finnes om bord i den havarerte atomubåten K-159 skulle lekke ut, vil ikke cesium-137-nivåene i torsk overstige myndighetenes grenser for trygg sjømat. Det viser en studie fra Havforskningsinstituttet, der forskerne har modellert et akutt utslipp av den totale mengden cesium-137 i K-159.

Atomubåten K-159 forliste og sank ved utløpet av Murmanskfjorden i 2003. Vraket inneholder ca. 800 kilo brukt atombrensel, og representerer den største enkeltkilden til potensiell radioaktiv forurensning i arktiske farvann.

Kan måtte stenge for fiskerier

En gruppe med norske og russiske eksperter, som ledes av Statens strålevern fra norsk side, samarbeider om å overvåke K-159 og andre radioaktive kilder i Barentshavet. Det skjer mellom annet på felles tokt til utsatte områder.    
Målinger som er gjort av fisk, sjøvann og sedimenter samlet inn rundt vraket av K-159 høsten 2014 viser ingen tegn til lekkasjer. På et seminar i regi av Bellona og russiske atommyndigheter (Rosatom) nylig ble det hevdet at ved en eventuell lekkasje kan det – i verste fall – bli nødvendig å stenge områder rundt K-159 for fiskerier i opptil to år.

Deler ikke oppfatningen

Dette i-verste-fall-scenarioet for K-159 deles ikke av Havforskningsinstituttet. Det er heller ikke klart hvilke data som legges til grunn for denne konklusjonen.

– I en studie som beregner utfallet av ulike utslippsscenarioer, har vi vist at selv ved det mest dramatiske utslippet, så vil cesium-137-nivåene i fisk være under grenseverdiene som er fastsatt av Mattilsynet, forteller forsker Hilde Elise Heldal. Hun tilhører forskningsgruppe miljøkjemi på Havforskningsinstituttet, og er også med i den norsk-russiske ekspertgruppen.

Under grenseverdiene selv ved maks utslipp

– Det betyr at det er svært lite sannsynlig at det vil være farlig å spise fisk fra dette området, men utelukker ikke andre negative effekter av en så alvorlig lekkasje, presiserer Hilde Elise Heldal.

Studien hun referer til ble publisert i 2013. Den tar utgangspunkt i akutt utslipp av den totale mengden cesium-137 om bord på K-159. Undersøkelsen viser at konsentrasjonene av cesium-137 i torsk kan øke med opptil 100 ganger dagens nivå – i omtrent to år etter utslippet. I dag ligger nivået av cesium-137 generelt under ca. 0,2 becquerel per kilo fisk i Barentshavet. Det er svært lavt. 

– Selv om nivåene skulle øke 100 ganger vil de likevel ligge under grenseverdien på 600 becquerel per kilo. Denne grensen ble bestemt av Mattilsynet etter Tsjernobyl-ulykken, sier hun.    

Referanse: Dispersal of the radionuclide caesium-137 (Cs-137) from point sources in the Barents and Norwegian Seas and its potential contamination of the Arctic marine food chain: Coupling numerical ocean models with geographical fish distribution data. Heldal, Hilde Elise; Vikebo, Frode; Johansen, Geir Odd. Environmental Pollution 180 (2013) 190-198.