Hopp til hovedteksten
Laks
Foto: Helen Petersen
Utskriftsvennlig versjon

Få funn av virus på vill laksefisk

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttets rapport fra villfiskovervåkingen i 2014 konkluderer med at det er få funn av sykdomsfremkallende virus på vill laksefisk.

Norsk havbruk har store tap på grunn av smittsomme virussykdommer. Sykdomsutbrudd i oppdrettsanlegg kan føre til økt smittepress og økt risiko for sykdom i naboanlegg og i villfisk.

Vi har ikke hatt god nok kunnskap om smitte fra oppdrettsfisk til villfisk. Mattilsynet startet derfor i 2012 et overvåkingsprogram for smitte av sykdom fra oppdrettsfisk til vill laksefisk. Formålet er å finne ut om sykdom hos oppdrettsfisk kan smitte til villfisk.

Lite smitte på vill laksefisk

I 2014 ble villfanget stamfisk av laks, sjøørret og røye testet for agens som forårsaker pankreassykdom (SAV), infeksiøs lakseanemi (ILAV), infeksiøs pankreasnekrose (IPNV), bakteriell nyresyke – BKD (Renibacterium salmoninarum) og furunkulose (Aeromonas salmonicida). Fire laks fra samme elv og anlegg i Sogn og Fjordane var positive for bakterien som gir BKD, resten av testene var negative.

Tilbakevandrende laks fra Vosso og Daleelva innsamlet i 2012-2013 ble også testet for PD-virus (SAV) og viruset som knyttes til hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (PRV). SAV ble ikke påvist, men PRV ble påvist hos 10 prosent av laksen.

En oppsummering av resultater fra 2014 viser at det generelt er ingen eller få virus-smittete individer.

Usikker på årsak

Overvåkingsdata fra perioden 2012-2014 viser svært få funn av virus, bortsett fra PRV, hos vill laksefisk. At det var få eller ingen funn av SAV og IPNV i villaks, samtidig som disse virusene er vanlige funn i oppdrettslaks, kan ha flere årsaker. Det kan hende at villfisken ikke blir utsatt for tilstrekkelig smittepress eller at den klarer å kvitte seg med smitten, men det er også mulig at smittet villfisk ikke blir fanget fordi den svekkes og dør.

Overvåkingen gir oss ikke et klart svar på disse spørsmålene ennå, og programmet blir derfor videreført i 2015. Det viktig å fortsette med årlig overvåking da miljø, oppdrettspåvirkning og sykdomsstatus endrer seg over tid.