Hopp til hovedteksten
Signering av samarbeidsavtale
Bergen har verdensledende kompetanse på marine fag, et kunnskapsområde regionen bør styrke og videreutvikle, mener rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. Her signerer han avtale om å styrke samarbeidet med direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet.
Utskriftsvennlig versjon

Bergen skal bli Europas marine forskningshovedstad

Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen går sammen i en strategisk avtale om en verdensledende marin forskningsklynge i Bergen.

Avtalen som ble inngått mellom Universitetet i Bergen (UiB) og Havforskningsinstituttet under Christiekonferansen 29. april omfatter sambruk av laboratorier, forskningsstasjoner, fartøyer og samlokaliserte forskere. Nylig har også Veterinærinstituttet og NOFIMA blitt enige om samarbeidsavtaler med UiB. Partene skal arbeide for å få flere aktører med seg.

–  Gjennom å utvikle et sterkt samarbeid i den marine forsknings-, utdannings-, forvaltnings- og næringsklyngen i Bergen skal vi bli et internasjonalt samlingspunkt for opp til 1000 marine forskere i Bergen, sier rektor ved UiB, Dag Rune Olsen.

– Samarbeidet befester Bergen som det reelle marine kunnskapskapsnavet i kongeriket Norge, sier direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

Internasjonal satsing

Tverrfaglig samarbeid mellom fremragende forskningsmiljøer, ny marin teknologi og et utdanningstilbud tilpasset fremtidens behov kunnskap innenfor det marine feltet innevarsler den største samlede forskningssatsingen i Bergen noensinne.

–  Dette vil styrke hele den marine satsningen i Norge og dra med seg de andre aktørene inn i framtidens havforskning. Vi skal være motor i utviklingen av klyngen og ta en ledende internasjonal rolle i framtidens marine forskning sammen med et stort nettverk av nasjonale og internasjonale institutter, organisasjoner og næringsaktører, sier direktør ved Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad.

–  Bergensregionen er allerede en ledende global aktør innen marin næring og forskning. Bergen er den 13. største marine byen i verden målt i antall vitenskapelige publikasjoner, og er i selskap med storbyer som New York, Tokyo og London. Vi vil nå bli enda synligere og sterkere som det marine tyngdepunktet i Europa , sier UiBs rektor Dag Rune Olsen.

Stor internasjonal klyngesatsing i Bergen

Den marine forskningsklyngen inngår i UiBs øvrige klyngesatsinger der en egen klimaklynge og Media City Bergen blir det første synlige resultatet i 2017. UiB har samtidig planer om å etablere klynger blant annet innenfor teknologi, klima og helse.

– Samarbeidet med  Havforskningsinstituttet og de andre marine forskningsmiljøene vil også være et signal om en styrket og koordinert innsats for å etablere et konsentrert tyngdepunkt for den marine klyngen i tett interaksjon med UiB sine øvrige klyngesatsinger, sier rektor ved UiB.

Målet er å rede grunnen for bygg og annen infrastruktur som i tillegg bringer institusjonene nærmere hverandre.

Store byggeplaner

Følgende tiltak blir særlig prioritert:

 • Arbeide for en tettere fysisk og faglig samlokalisering av UiB og  Havforskningsinstituttet
 • Arbeide for samlokalisering av forskningsgrupper i et nytt energi- og teknologibygg (EnTek-bygget)
 • Videreutvikle samlokalisering av forskningsgrupper i verdensledende klimaklynge i Bjerknessenteret
 • Samarbeide om å videreutvikle verdensledende marine forskningsstasjoner i Austevoll og på Matre
 • Utvikle felles mål for nye maritime plattformer og starte planleggingen av en nasjonal flåte av miljøvennlig forskningsfartøy, herunder erstatning etter FF «Håkon Mosby» 
 • Samarbeide for å bringe andre institusjoner inn i samarbeidet

Kontaktpersoner:

Tore Nepstad
993 28 602

Dag Rune Olsen
930 85 881
 

Bergensregionen som marint kraftsenter

 • Marin verdiskapning i Norge i dag er 90 milliarder kroner. Antatt verdiskapning i 2050 er 550 milliarder kroner. Norge er i dag verdens nest største eksportør av sjømat.
 • Vestlandet står for 56 prosent av andelen norsk marin FoU-aktivitet i Norge, mot 20 prosent i Nord-Norge, 15 prosent på Østlandet og 9 prosent i Trøndelag
 • UiB er Norges største marine universitet. Regionen har til sammen Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljø.
 • En ny marin forskningsklynge  kan få 700 årsverk og 1000 marine forskere.
 • Fiskeri, oppdrett og marine produkter i Bergensregionen har en årlig omsetning på 20 milliarder kroner, en årlig verdiskapning på 2,8 milliarder kroner, har 3000 ansatte og 895 bedrifter.

UiBs klyngesatsing

 • Samler vitenskapelige ansatte, studenter og kunnskapsmedarbeidere fra utdanningsinstitusjonene, instituttsektoren, samt kunnskapsintensivt og forskningstungt næringsliv i regionen i spesialtilpassede forsknings- og utdanningsbygg
 • Klyngen knyttes til områder UiB ønsker å ta et utvidet nasjonalt og internasjonalt ansvar for. Foreløpig: Media City Bergen, en marine forskningsklynge, klimaklynge, energi- og teknologiklynge, helseklynge, og klynge for kunnskap om middelalderen
 • Skal utvikle og konsentrere ressursene og innsatsen mot områder hvor vi har særlige forutsetninger for å lykkes internasjonalt.
 • Klyngene skal skape fremragende utdanning, grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon bygget på synergier oppnådd gjennom geografisk nærhet og/eller fysisk samlokalisering mellom ulike forsknings- og utdanningsaktører.