Hopp til hovedteksten
Ørret med lakselus.
Ørret med lakselus.
Foto: Rune Nilsen
Utskriftsvennlig versjon

Lakselus og effekter på sjøørret

Ny rapport oppsummerer kunnskapen om lakselus og effekter på sjøørret.

Problemstillinger knyttet til lakselus og effekter på sjøørret er undersøkt både i nasjonal og internasjonal forskning, men kunnskapen er ikke sammenstilt på en enhetlig måte. Dette er hovedfokuset i kunnskapsoppsummeringen som er utarbeidet av ledende forskningsinstitutter på dette området både nasjonalt og internasjonalt og som har munnet ut i både en norsk og en engelskspråklig rapport.

Resultatmålet for denne kunnskapsoppsummeringen har vært:

  • Å kartlegge miljøer nasjonalt og internasjonalt som jobber med disse problemstillingene.
  • Å gjennomgå og oppsummere kunnskapsstatus nasjonalt og internasjonalt, både med vekt på publiserte rapporter og internasjonale publikasjoner.
  • Å evaluere metodikk og analyser for tilstandsovervåking.
  • Å benytte sjøørret som proxy (stedfortreder) for indikator av lus på villaks.
  • Å foreta risikobetraktninger.
  • Å oppsummere kunnskapsbehov på kort og lang sikt, samt oppsummere hva som trengs av ny forskning for å dekke kunnskapsbehovet.

En kunnskapsoppsummering på lakselus og effekter på sjøørret vil gi oppdrettsnæringen, forvaltningen og forskningsinstitusjoner en samlet og oppdatert oversikt over hva som foreligger av dokumentert kunnskap, og implisitt også hva som mangler av kunnskap.

Prosjektet er ledet av Norsk institutt for naturforskning (NINA) og med Havforskningsinstituttet, UNI Research Miljø, Rådgivende biologer, University of St. Andrews (Skottland) og Inland Fisheries Ireland som samarbeidspartnere.

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Les rapporten

Resultatene er publisert i NINA Report 1044: Effects of salmon lice on sea trout - a literature review (ekstern lenke).

Se også sak på NINA sine nettsider.