Hopp til hovedteksten
Forde fjord
Utsikt vestover Førdefjorden fra Engebøfjellet. Bygden nedenfor er Vevring.
Foto: Jan Helge Fosså
Utskriftsvennlig versjon

Kritisk til rapport om Engebøprosjektet

Havforskningsinstituttet konkluderer med at det er et gjennomgående trekk i tilleggsrapportene om gruvedrift i Engebøfjellet at de biologiske og økologiske forholdene blir nedvurdert.

Samtidig som tilleggsrapportene har en del mangler, forsterker de, sammen med instituttets egne gytefeltundersøkelser våre tidligere konklusjoner.

Dette kommer fram i en vurdering som Havforskningsinstituttet har gjort av tilleggsrapportene for Engebøprosjektet på oppdrag fra Fiskeridirektoratet.

Les instituttets vurderinger her.

Fakta om gruveavfall

Norge er et av få land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen. Dumping av millioner av tonn med sand og finmasser fører til utradering av økosystemet ved bunnen i det umiddelbare nærområdet. Finpartiklet avfall kan spres med strømmen og påvirke et mye større område. Noen av kjemikaliene som slippes ut med gruveavfallet er til dels svært giftige. Kjemikaliene brukes både i utvinningsprosessen og i et forsøk på å binde mest mulig av finpartiklene slik at spredningen i fjorden begrenses. I tillegg kan fjordsystemene belastes med tungmetaller som finnes i det oppmalte berget som går ut i sjøen. Erfaringer viser at det er vanskelig å begrense området som påvirkes av gruvedumping. Dette forhindrer ikke at stadig flere gruver kysten rundt søker om å få bruke fjordene som avfallsplass. 
 

Gruveavfall

Kontaktpersoner

Jan Helge Fosså
924 25 513