Hopp til hovedteksten
Areal
Illustrasjonsfoto: Politisk vilje og ledelse, en åpen prosess og at interessentene deltar er viktig for å lykkes med marine arealplanlegging.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Hvordan lykkes med marin arealplanlegging

Marin arealplanlegging er en pragmatisk måte å innføre økosystembasert og bærekraftig forvaltning. For å lykkes med slikt arbeid er det viktig med politisk vilje og ledelse, at prosessen er åpen og konsensusbasert og at interessentene deltar.
- Denne kunnskapen bør tas med i all marin arealplanlegging, råder forsker Erik Olsen.  
 
I en artikkel i den vitenskapelige publikasjonen PlosONE med tittel ”Integration at the round table: Marine spatial planning in multistakeholder settings” har Olsen med flere sammenlignet marin arealplanlegging i Belgia, Norge og USA. 

Viktig konsensus

Det er flere faktorer som avgjør hvor godt integrert forvaltning av havområder lykkes. Blant disse er maktforholdene mellom ulike deler av offentlig forvaltning, økonomisk aktivitet, ytre påvirkninger, hvor store områdene er, mål og motivasjoner, ulike tilnærminger til forvaltning og politisk vilje. 
 
Erik Olsen

Erik Olsen

Foto: Kjartan Mæstad
 
Horisontal integrasjon (mellom sektorer) oppnås i alle tre land gjennom konsensusbaserte rundebords-prosesser der alle interessenter får slippe til. I Norge og Belgia har man oppnådd vertikal integrasjon mellom forvaltningsnivåer, mens dette mangler i USA. Blant årsakene pekes det på manglende integrasjon mellom lovgivende og utøvende myndighet i USA. 

Suksessfaktorer

USA har derimot en mer åpen forvaltningsprosess der alle møter i planprosessen er offentlige. I Norge og Belgia er møter i plangruppene lukket, og offentligheten involveres gjennom høringsrunder og allmøter. Enkelte interessenter var derfor kritiske til deler av planprosessen i disse to landene. 
 
Suksessfaktorer innen marin arealplanlegging er politisk vilje og ledelse, at prosessen er åpen og at interessentene deltar. Dette bør tas med i alle prosesser av marin arealplanlegging. 
 
Referanse:
Integration at the Round Table: Marine Spatial Planning in Multi-Stakeholder Settings 
 Erik Olsen,  David Fluharty,  Alf Håkon Hoel, Kristian Hostens, Frank Maes, Ellen Pecceu 
 
 

Kontakt

Erik Olsen

+1 508 524 0046