Hopp til hovedteksten
Solveig_m._gul_hjelm.jpg
Studenter på tokt
Foto: Elena Eriksen
Utskriftsvennlig versjon

Søk stipend fra Eggvinfondet

Eggvinfondet deler ut stipend til utdanning av studenter eller til kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile havforskere. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert.

Fondet har navn etter havforsker Jens Eggvin og hans kone. Jens Eggvin kom fra Eggum i Lofoten og var forskningssjef i oseanografi ved Havforskningsinstituttet fram til 1970. Ekteparet testamenterte hele sin formue til fondet som ble etablert i 1990.

Stipendet skal først og fremst gå til mastergradsstudenter som generell studiestøtte, men uten spesielle føringer for bruken. Doktorgradsstudenter kan dessuten også søke støtte til andre ting, for eksempel utenlandsreise som ikke er fullfinansiert på annen måte.

Søkere må være fra Nord-Norge og ha en nær familietilknytning til landsdelen. Denne tilknytningen må redegjøres for og dokumenteres. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av faglig bakgrunn og videre planer (maksimalt 3 sider). Godkjente kopier av vitnemål vedlegges søknaden.

Utlysning for 2014

For 2014 utlyses det et stipend på kr 25 000,- for mastergradsstudenter og et stipend for doktorgradsstudenter til enten en faglig reise, støtte til feltundersøkelser eller særskilt faglig utstyr på inntil kr 25 000,-.

Søknad sendes innen 15. november 2014 til:

Eggvinfondet
Havforskningsinstituttet
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen