Hopp til hovedteksten
Akustikkdata G.O.Sars
Utskriftsvennlig versjon

Glad for datasatsing

-Det betyr mye for marin forskning både i Norge og internasjonalt at vi får styrket arbeidet med å forvalte den store mengde verdifulle data som vi har ansvar for, sier Tore Nepstad i en kommentar til forslaget til Statsbudsjett.
Der foreslås det at det settes av 10 millioner til mer effektiv bruk av marine data ved Havforskningsinstituttet.

-Vi trenger å investere både i datakraft og programvare for å ta vare på denne ”juvelen” av historiske data og vi trenger å være godt rustet til å forvalte og gjøre dagens og framtidens datafangst tilgjengelig, understreker Nepstad. Havforskningsinstituttet, sammen med 16 andre norske forskningsmiljø, er i gang med et prosjekt som skal gjøre marine data mer tilgjengelig for alle brukere.

Fisk for utvikling blir en realitet fra og med 2015 dersom Regjeringens forslag går gjennom. –Dette er noe vi har jobbet for lenge og vi er sikre på at dette vil styrke Norge sin rolle som bidragsyter for en bærekraftig høsting av verdens marine ressurser, sier Nepstad.

Havforskningsinstituttet har ansvar for byggingen av to nye forskningsfartøy. FF Dr. Fridtjof Nansen bygges i Spania og er planlagt klar i august 2016. FF Kronprins Haakon skal bygges i Italia. Byggingen er forsinket og fartøyet vil trolig bli klart i midten av 2017.