Hopp til hovedteksten
Hovtrekk
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Fant nye gytefelter i Førdefjorden

I vår har Havforskningsinstituttet kartlagt gytefelt for kysttorsk i området fra Stad til og med Førdefjorden. I og rundt det planlagte gruvedeponiet i Førdefjorden fant vi en av de høyeste konsentrasjonene av torskeegg i Sogn og Fjordane. Dette gytefeltet ligger i området som er planlagt å bli deponiområde for gruvedrift.

Vi påviste seks områder med høy konsentrasjon av torskeegg i Førdefjorden. Den høyeste konsentrasjonen fant vi i Redalsvika, rett øst for det planlagte deponiet. Også i Gjelsvika, rett vest for deponiet, fant vi svært høye konsentrasjoner av torskeegg.

Avanserte beregninger av hvor eggene driver viser at disse to stasjonene må ses som deler av samme gytefelt. Gruvedeponiet ligger da midt i dette gytefeltet. Genetiske undersøkelser konkluderer med at over 90 % av eggene i området er torskeegg. Innover i fjorden ble det også funnet tre gytefelter, men disse hadde litt lavere mengde egg.

Punktene viser stasjonene hvor det ble gjort trekk med planktonhåv for å finne nygytte egg. Sirklene er skalert i forhold til mengde egg funnet på hver stasjon.
Foto: Havforskningsinstituttet

Punktene viser stasjonene hvor det ble gjort trekk med planktonhåv for å finne nygytte egg. Sirklene er skalert i forhold til mengde egg funnet på hver stasjon.

Strømmodeller

Beregninger av hvordan eggene driver med strømmen viser at en stor andel holdes tilbake på gytefeltet i ytre del av Førdefjorden. Det er dermed grunn til å tro at torskestammen i området har en lokal identitet. Filmen under viser hvordan eggene fra Redalsvika beveger seg i løpet av 30 dager.

 

Viktig område
 
Sammenlikninger med nabofjordene Strandafjorden og Nodrdalsfjorden viser at ytre og indre Førdefjorden er viktig også for sandflyndre, gapeflyndre, brosme og skrubbe. Mengden egg som ble funnet samsvarer godt med hva som ble funnet av Havforskningsinstituttet under feltundersøkelser 2010 og 2011. Feltundersøkelsene ble gjort som en del av Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper.