Hopp til hovedteksten
Hummer slippes tilbake i havet, utenfor Askerøya
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Rekordmye hummer i bevaringsområdet

Etter nesten ti år med forskning på bevaringsområder for hummer på Skagerrakkysten, ble det i år satt rekord utenfor Tvedestrand. Ingen andre steder har bestanden vokst fortere. Inni bevaringsområdet utenfor Askerøya/Sandøya finnes det nå dobbelt så mange hummer som på utsiden. Og dette har skjedd på bare tre år.

Etter årets prøvefiske på hummer i bevaringsområde på utsiden av Tvedestrand kan Havforskningsinstituttet nå med sikkerhet si at det er betydelig mer hummer inne i bevaringsområde enn utenfor. Hvert år gjennomfører våre forskere et standardisert prøvefiske etter hummer i det ytre bevaringsområde. Prøvefiske ble i år gjennomført med totalt 358 teinetrekk i løpet av 14 dager i overgangen mellom august og september. Litt over en tredjedel av trekkene ble gjort inne i bevaringsområdet og resten ble gjort i områdene rundt på utsiden av Sandøya og Askerøya. På utsiden av bevaringsområdet fikk vi 0,43 hummer per teine som hadde stått ute en natt. Dette var veldig likt fangstene vi har fått de tre siste årene. Inne i bevaringsområde fikk vi til sammenligning 0,87 hummer per teine, altså dobbel så stor fangst.

 

Hummer
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Variasjonen i antall hummer per teine var også så liten at vi med sikkerhet kan si at dette ikke bare skyldes ’noen veldig heldige teiner’, men at det nå faktisk er mer hummer inne i bevaringsområde enn utenfor. I 2013 så vi en tendens til økt fangst, men den gang var det større sjanse for at det kunne ha vært en tilfeldighet. Foreløpig ser det ut til at hummerfangsten har økt mest i midten i bevaringsområde der hummeren er best beskyttet. Hummeren som ble fanget i bevaringsområde var også tydelig større en den som ble fanget utenfor. Litt overraskende var gjennomsnittsstørrelsen nesten den samme som i fjor. Vi hadde forventet en økning slik vi så fra 2012 til 2013. Men størrelsen på de ti prosent største hummerne inn i bevaringsområde hadde likevel økt fra 2013 til 2014.

Hummer i teina
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet

Prøvefiske foregår ved at teinene settes tilfeldig ut i områder som på kartet skal være litt bratte områder med dybder mellom 10 og 30 meter. Teinene settes tilfeldig for å unngå at de som gjennomfører prøvefiske lærer seg hvor det er bra fiske og det derfor ville blitt bedre fangster. Kun teiner som har stått en natt blir medregnet som en del av prøvefiske og samtlige hummer blir så klart satt ut akkurat der de blir fanget.

Samtlige av Norges fire bevaringsområder for hummer viser at hummerbestanden i området øker. Men ingen av områdene har så langt hatt en så positiv utvikling som i Tvedestrand.