Hopp til hovedteksten
Biotopkart
Utskriftsvennlig versjon

Nytt biotopkart for havområdene utenfor Troms og Finnmark

Et nytt biotopkart for havområder utenfor Troms og Finnmark er nå tilgjengelig på MAREANOs karttjeneste. Området inkluderer Troms III og Eggakanten til Vest-Finnmark.

Biotoper er områder med felles dyresamfunn og miljø. Biotopkartet som er laget ved hjelp av statistisk modellering, viser den mest sannsynlige fordelingen av biotoper på havbunnen. Dette er den første av MAREANOs biotopkart hvor oseanografiske data er brukt sammen med artsammensetning, og variabler for geologi og terreng som grunnlag for biotopmodellering. Våre resultater tyder på at oseanografiske variabler er svært viktige for å forklare stor-skala fordelingsmønstre av biotoper. De understreker også verdien av gode oseanografiske modelldata for biotopkartlegging.