Hopp til hovedteksten
Tareskog
Foto: Henning Steen
Utskriftsvennlig versjon

Danner nettverk for ”blå skog”

Norsk institutt for vannforskning, GRID-Arendal og Havforskningsinstituttet har dannet et norsk nettverk for å ta vare på den blå skogen. Nettverket skal styrke den nasjonale kompetansen på blå skog, for bedre å kunne utnytte dens fulle potensial for fangst og lagring av CO2 og en rekke andre økosystemtjenester både nasjonalt og globalt.

Den blå skogen er vegetasjon med feste i havbunnen, der vekstene befinner seg både under havoverflaten - som tareskog og sjøgressenger - eller over havoverflaten - som mangroveskog og saltenger.
- Sett i lys av den store betydningen den blå skogen har for å binde atmosfærisk karbon, pågår nå et viktig arbeid innenfor de globale klimaforhandlingsprosessene med å ta dette fullt om bord. Et norsk kompetansenettverk kan spille en viktig rolle i dette, uttaler Peter Harris, direktør ved GRID-Arendal.

- Politikere får i økende grad opp øynene for betydningen av den blå skogen, enten det er snakk om tareskog som beites ned av kråkeboller i Nord-Norge eller truet mangroveskog i Myanmar. Nettverket kan bidra med viktig kunnskap for forvaltningen begge steder, sier Greta Bentzen, direktør ved NIVA.

- Vi trenger fortsatt mer kunnskap om betydningen av den ”blå skogen”, sier Tore Nepstad, administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet. – Sammen med kunnskapsmiljøene i NIVA og GRID-Arendal utgjør vi en unik spisskompetanse på kyst- og havøkologi. Den kompetansen vil være uvurderlig i utviklingen av en bærekraftig forvaltning av disse ressursene både nasjonalt og internasjonalt, slår Nepstad fast.