Hopp til hovedteksten
Dolkfisk
Utskriftsvennlig versjon

Ny viten om dolkfisken

Dolkfisken er en dypvannsfisk som er sjelden og lite kjent i Norge, men regnes som en delikatesse i det sørlige Europa. Havforskningsinstituttet har nylig bidratt til en internasjonal artikkel som avdekker ny kunnskap om dyphavsarten.

Dolkfisken fiskes kommersielt i store mengder utenfor Madeira, men også utenfor Seisimbra i Portugal og så langt nord som Rockall, nordvest for Skottland. Arten (black scabbardfish, Aphanopus carbo) som fanges i nordlige områder, er ikke gytemoden, og det spekuleres i om individene der tilhører den samme biologiske populasjonen som finnes i gyteområdene rundt Madeira og Azorene. Et typisk eksemplar av den lange fisken med de skarpe tennene er ofte rundt 80 cm.

I en internasjonal studie ("DEECON") finansiert bl.a. av Norges forskningsråd gjennom EUs MarinERA-program, har vi undersøkt hypotesen om én enkel bestand eller populasjon dolkfisk i Nordøst-Atlanteren. Siden dette er en dypvannfisk som lever på 200-1800 meters dyp, kan ikke tradisjonelle merkeforsøk gjennomføres. Vi har isteden tatt i bruk ulike molekylære analysemetoder: kjemiske sporanalyser og isotopanalyser av otolittene (øresteiner) og analyser av genetisk variasjon i såkalt mikrosatellitt DNA.

Dolkfisk

Resultatene av alle tre metodene viser liknende sammensetting, både av isotoper, sporstoffer og DNA-varianter, fra dolkfisk over hele utbredelsesområdet. Oksygenisotop-sammensettingen, som reflekterer vanntemperatur og saltholdighet, antyder videre at individene i løpet av livssyklus migrerer fra relativt varmt (13±1 °C) vann under larvefasen til kaldere (9±1 °C) vann med økende alder. Disse resultatene tyder på at dolkfisken migrerer fra gyteområdene i sør til oppvekstområder lenger nord, og støtter hypotesen om én enkelt biologisk bestand. Denne kunnskapen vil være til nytte for å forbedre forvaltningen av arten, som i dag baseres på en 2-bestandsmodell.

Havforskningsinstituttet, i samarbeid med det marine senteret ved UiA, har bidratt på den internasjonale artikkelen på dolkfisk, som nå er "early online" på nettsiden til Canadian Fishery and Aquatic Sciences. Man kan også lese mer om arten her.

Forfattere som bidro til publikasjonen var Craig Longmore, Clive N. Trueman, Francis Neat, Per Erik Jorde, Halvor Knutsen, Sergio Stefanni, Diana Catarino, James A. Milton og Stefano Mariani.