Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 26.05.2014 - Oppdatert: 27.05.2014
Makrellfiske

Slipping fra not: en kilde til uregistrert fiskedødelighet

Ny doktorgrad: Maria Tenningen disputerer fredag 6. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ” Unaccounted mortality in purse seine fisheries – quantification and mitigation of slipping mortality”.

Publisert: 26.05.2014
Tangsprell

Smakebit fra havbunnen

Kongekrabber, sjøpølser som ”slikker” i seg mat, torsk og hyse var blant de mange artene som ble observert på MAREANO sitt tokt utenfor Finnmark i påsken.

Publisert: 23.05.2014
Tore_og_Konstantin_undertegner_avtalen_210514_nett.jpg

Fornya avtalar med Russland

Havforskingsinstituttet har fornya avtalene med dei russiske havforskningsinstitutta Vniro og Pinro.

Publisert: 22.05.2014
Selvfôring

Torsken er smartere enn vi tror

SE VIDEO: Fisk er blant folk flest ikke kjent for sin intelligens, selv om forskning i senere tid har vist at fiskens evner har vært sterkt undervurdert. En nylig publisert studie viser at fisk også kan ha evne til problemløsning og innovasjon.

Publisert: 16.05.2014
Havsil

Endelig tobisråd på 90 000 tonn

Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke bør overstige 90 000 tonn i 2014. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet. Det vil sikre en betydelig restbestand som vil gyte neste år. Uttaket bidrar til å sikre en økt foreløpig kvote i 2015 som er større enn årets foreløpige kvote. Havforskningsinstituttet anbefaler videre at underområdene 2a, 3b, 3c og 4b er åpne for et fiskeri i 2014.

Publisert: 15.05.2014
Kongekrabbe

På vei mot dypet

På MAREANO-toktet i påsken 2014 ble det observert forholdsvis mye kongekrabbe på 43 meters dyp utenfor Berlevåg i Finnmark. Det er fra før velkjent at det er kongekrabbe i dette området, og sannsynligvis var de på vei mot dypet igjen etter å ha vært en tur oppe på grunna for å klekke den gamle rogna og gyte ny.

Publisert: 12.05.2014
Smolt med lakselus.

Har starta overvakinga av lakselus

Også i år skal talet på lakselus på ville bestandar av laks, sjøaure og sjørøye overvakast frå Alta i nord til Boknafjorden i sør. I sør er feltarbeidet alt i gang, mellom anna er det sett ut små vakttbur i Hardangerfjorden med lakselsmolt. I Nord-Noreg startar feltarbeidet noko seinare på grunn av låg sjøtemperatur og dermed seinare lakseutvandring enn i sør. Feltarbeidet held fram til august/september.

Publisert: 09.05.2014
Laks i oppdrett

Mat fra havet og global matsikkerhet

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren, 09.05.2014: Sjømat er en viktig del av verdens matforsyning. Mer enn tre milliarder mennesker er avhengige av mat fra havet for proteiner og andre næringsstoffer. Verdens befolkning er nå på 7,16 millarder. Den er anslått å øke betydelig de neste tiårene. Dette vil øke presset på verdens matressurser, herunder også mat fra havet.

Publisert: 09.05.2014
3makrell.jpg

ICES oppdaterer makrellråd for 2014

ICES har nå kommet med nytt oppdatert makrellråd for 2014. Rådet er gitt med bakgrunn i resultatene fra av den internasjonale benchmark-evalueringen som ble gjort i februar 2014 i København.

Publisert: 07.05.2014
Dolkfisk

Ny viten om dolkfisken

Dolkfisken er en dypvannsfisk som er sjelden og lite kjent i Norge, men regnes som en delikatesse i det sørlige Europa. Havforskningsinstituttet har nylig bidratt til en internasjonal artikkel som avdekker ny kunnskap om dyphavsarten.

Publisert: 07.05.2014
Havsil

Gjev ekstra tobisråd på 15 000 tonn

Det pågåande tobistoktet i norsk økonomisk sone har avdekt at 2013-årsklassen av tobis er sterk i enkelte område. Den betra bestandssituasjonen gjer at Havforskingsinstituttet rår til å auka den førebels kvoten med ytterlegare 15 000 tonn.

Publisert: 07.05.2014 - Oppdatert: 23.05.2014
Lakselus

Ikke bare én type lakselus

Nye resultater viser at det finnes to underarter av lakselus. Den nye kunnskapen kan være avgjørende i arbeidet med å finne behandlingsmetoder mot lakselus siden underarter ikke nødvendigvis reagerer likt på for eksempel medikamenter.

Publisert: 02.05.2014 - Oppdatert: 06.05.2014
Torsk

God forvalting hovudårsak til rekordsterk torskebestand

Korleis kan det ha seg at bestanden av nordaustarktisk torsk er den beste nokon sinne medan andre torskebestander i Atlanteren slit? God forvalting og betre klima er svaret, meiner ei gruppe forskarar ved Havforskingsinstituttet som har fått publisert ein artikkel om temaet i det velrenommerte tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) nyleg.

Publisert: 02.05.2014
Olav Kjesbu

Direktør ved Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk

Olav Sigurd Kjesbu er tilsett som direktør ved Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk. Kjesbu er dr. scient. frå Universitetet i Bergen  og har vore tilsett ved Havforskingsinstituttet sidan 1988. Han er også professor II ved Universitetet i Oslo knytt til CEES og prosjektet NorMER (Nordic Centre for Research on Marine Ecosystems and Resources under Climate Change).

Publisert: 20.05.2014 - Oppdatert: 21.05.2014
Jean Hervé with a big African brown snapper

Andre toktdagbok: Økt forståelse for de levende, marine ressursene

Gabon er mest kjent for sine skoger, men landet har også over 900 km kystlinje med hvite, milelange sandstrender, store elvemunninger og kystlaguner. Sjøen er spesiell – siden ekvator deler landet, møtes to store oseanografiske systemer, den varmere Guineastrømmen fra nord og Benguelastrømmen sørfra. Dette danner to hovedøkosystemer nord og sør for Cape Lopez, med ulike oseanografiske egenskaper og arter.

Publisert: 14.05.2014 - Oppdatert: 15.05.2014
Marie-Louise-and-Jean-Herve.jpg

Toktstart for økosystemundersøkelser i Gabon - Port Gentil

FF Dr. Fridtjof Nansen skal for første gang gjennomføre et økosystemtokt ved kysten av Gabon. I perioden 9.-23. mai skal vi identifisere og mengdeberegne fugler, hval, fisk, bunndyr og plante- og dyreplankton. I tillegg skal vi måle miljøparametre som for eksempel temperatur, saltholdighet, strøm, klorofyll og oksygen.