Hopp til hovedteksten
Havsil
Tobis er eit samleomgrep for fleire artar i silfamilien. Havsil er den viktigaste i fiskeriet i Nordsjøen.
Foto: Espen Johnsen
Utskriftsvennlig versjon

Endelig tobisråd på 90 000 tonn

Havforskningsinstituttet tilrår at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke bør overstige 90 000 tonn i 2014. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet. Det vil sikre en betydelig restbestand som vil gyte neste år. Uttaket bidrar til å sikre en økt foreløpig kvote i 2015 som er større enn årets foreløpige kvote. Havforskningsinstituttet anbefaler videre at underområdene 2a, 3b, 3c og 4b er åpne for et fiskeri i 2014.

Tobistoktet i norsk økonomisk sone er nå avsluttet, og det er gitt et endelig kvoteråd for tobis for 2014.  

Foreløpig råd, tillegg og endelig kvote

Den foreløpige tobiskvoten for 2014 i norsk sone ble først satt til 15 000 tonn, der underområdene 3b og 3c er åpne for fiske. I tillegg er underområde 4a åpnet opp for et begrenset undersøkelsesfiske for fem fiskefartøy utvalgt gjennom loddtrekning. Basert på foreløpige toktresultat ble dette økt til 30 000 tonn 7. mai 2014.  

Sikrer økt kvote i 2015

I perioden 28. april til 15. mai har Havforskningsinstituttet kartlagt tobisforekomstene på alle viktige felt i norsk økonomisk sone. Toktet avdekker at 2013-årsklassen har rekruttert bra i forvaltningsområdene 2 og 3. Det ble også målt store tettheter av eldre fisk øst i forvaltningsområde 4. I disse tre områdene er tobismengden beregnet til å være ca. 300 000 tonn. Havforskningsinstituttet tilrår derfor at totaluttaket av tobis i norsk sone av Nordsjøen ikke bør overstige 90 000 tonn i 2014. Et slikt uttak medfører en moderat fiskedødlighet, som vil sikre en betydelig restbestand som vil gyte neste år. Havforskningsinstituttet vurderer at et slikt uttak bidrar til å sikre en økt foreløpig kvote i 2015 som er større enn årets foreløpige kvote.
Basert på fordelingen av bestanden anbefaler Havforskningsinstituttet at underområdene 2a, 3b, 3c og 4b er åpne for et fiskeri i 2014.

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Tobis

Les rapport fra tobistoktet:

Råd for tobisfiske i norsk sone i 2014