Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Mer lakselus i år

Vårens overvåking av lakselus viser at det i ytre deler av Sognefjorden og Romsdalsfjorden har vært mer lus på vill sjøørret enn på samme tid i fjor. Dette indikerer også risiko for at seint utvandrende laksesmolt har fått lus i disse områdene. Mye av laksesmolten på Vestlandet og i Midt-Norge har likevel kommet seg ut av fjordene før infeksjonspresset økte.

Dette indikerer at den synkroniserte våravlusningen som forvaltningen og oppdrettsnæringen har igangsatt, har greid å holde infeksjonspresset nede under hovedutvandringen til laksesmolten. I tillegg ser det ut til at laksesmolten har vandret tidlig til havs i år, og dermed unngått det økende infeksjonspresset.

Tøff sommer for sjøørreten

Forskerne som driver overvåkingen av lakselus langs norskekysten rapporterer at infeksjonspresset nå er sterkt økende. Utover i juni forventes det svært høye infeksjoner på sjøørret i enkelte områder, blant annet i ytre Hardanger og Romsdal. I følge forskerne vil det ha betydelige negative effekter på lokale stammer av sjøørret, og infeksjonen på sjøørret i for eksempel Romsdalsfjorden er allerede urovekkende høy.

Om rapporten

Resultatene i denne artikkelen er presentert i den første av to foreløpige rapporter til Mattilsynet om lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs kysten. Neste foreløpige rapport kommer i midten av september, og vil ha resultater fra overvåkingen av situasjonen for sjøørret utover sommeren. Endelig rapport kommer ved årsskiftet.
 
I Sør-Norge startet overvåkingen i mai, mens den på grunn av lavere vanntemperatur starter senere i nord. Det er derfor ikke med resultat fra områder nord for Trøndelag i denne rapporten. Den nasjonale overvåkingen av lakselus ledes av Havforskningsinstituttet, men også NINA og UNI Research Miljø deltar i arbeidet.
 

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Om overvåking av lakselus

Antall lakselus på vill laksefisk overvåkes for å gi forvaltningen mulighet til å sette inn nødvendige tiltak for at ikke bestandene av laksefisk skal ta skade av lus. Havforskningsinstituttet leder det nasjonale overvåkingsprogrammet, i tillegg deltar også NINA og Uni Research Miljø i arbeidet.

Les mer om overvåking av lakselus.

Les indikatorrapporten:

Forslag til førstegenerasjons målemetoder for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander.

Kontaktpersoner

Pål Arne Bjørn
976 17 140
Terje Svåsand
994 89 985
Beate Hoddevik
908 21 630