Hopp til hovedteksten
Lakseoppdrett
Utskriftsvennlig versjon

Miljøeffekter av norsk oppdrett

2013-versjonen av Havforskningsinstituttets risikovurdering av miljøeffektene av oppdrett er nå klar. Den blir presentert av redaktør Geir Lasse Taranger tirsdag 21. januar kl. 0900. I årets Risikovurdering kan vi tallfeste hvor mye oppdrettslaks som har krysset seg  med vill laks i en rekke vassdrag.

Nye metoder for å dokumentere hvordan lakselus smitter over på vill laksefisk er tatt i bruk. Vi er på veg mot en ny måte å overvåke lakselus på. Det kan gi grunnlag for en ny måte å forvalte lakselus på i oppdrettsanleggene.

Dato: 21.01.2014
Tid:   09.00 ­ - 10.30
Sted: Havforskningsinstituttets kantine, Nordnesgaten 50, Bergen

Presentasjonen kan følges her fra kl. 09.00 21.01.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett