Hopp til hovedteksten
Lakseoppdrett
Utskriftsvennlig versjon

Miljøeffekter av norsk oppdrett

2013-versjonen av Havforskningsinstituttets risikovurdering av miljøeffektene av oppdrett er nå klar. Den blir presentert av redaktør Geir Lasse Taranger tirsdag 21. januar kl. 0900. I årets Risikovurdering kan vi tallfeste hvor mye oppdrettslaks som har krysset seg  med vill laks i en rekke vassdrag.

Nye metoder for å dokumentere hvordan lakselus smitter over på vill laksefisk er tatt i bruk. Vi er på veg mot en ny måte å overvåke lakselus på. Det kan gi grunnlag for en ny måte å forvalte lakselus på i oppdrettsanleggene.

Dato: 21.01.2014
Tid:   09.00 ­ - 10.30
Sted: Havforskningsinstituttets kantine, Nordnesgaten 50, Bergen

Presentasjonen kan følges her fra kl. 09.00 21.01.

Fakta om oppdrett

Havforskningsinstituttet gir forvaltningsstøtte og kunnskapsbaserte råd til statsforvaltningen, i første rekke Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater som Fiskeridirektoratet og Mattilsynet. Bak rådene ligger et omfattende arbeid med forskning og overvåking innen ulike
områder som miljøeffekter, smittespredning og dyrevelferd.

Oppdrett

Kontaktpersoner

Geir Lasse Taranger
901 11 596