Hopp til hovedteksten
Illfoto lab
Utskriftsvennlig versjon

Havforskningsinstituttet er miljøsertifisert

I desember i fjor mottok Havforskningen diplomet som viser at vi nå er en miljøfyrtårnbedrift. Sertifiseringen setter krav til miljøansvar innen en rekke områder som transport, arbeidsmiljø, sykefravær, utslipp, energi, avfall, estetikk og samfunnsansvar. - Å være et Miljøfyrtårn er å ta miljøansvar i hverdagen, sier direktør for Teknisk infrastruktur Øystein Brun.

Gjennom hele 2013 er det arbeidet med å tilfredsstille kravene til en slik godkjenning.
- For et institutt som både har og formidler mye kunnskap om bærekraft, miljø og miljøeffekter, er det viktig å selv fremstå som miljøvennlig, påpeker Brun.

En nyvinning er en avansert miljøstasjon ved hovedkontoret i Bergen. Her komprimeres papp og restavfall, samling av plast og hurtigkomprimering av matavfall.
- Den store gevinsten, så lenge den enkelte ikke kaster mindre, er relatert til transporten av avfallet. Den kan reduseres med opp til 50 %, sier Brun.

Et annet område hvor instituttet har oppnådd resultater er på papirforbruk. Etter innføringen av nye skrivere, er mengden forbrukt papir blitt kraftig redusert.  Det er også gjort en innsats for å begrense reisevirksomheten med fly. Alle ansatte blir nå oppfordret til å bruke videokonferanse i stedet for fysisk å møtes.
-I dag logger vi antallet videokonferanser samtidig som vi får rapport over mengden CO2 fra reisebyrået vi bruker. Etter en felles innsats her, kan det bli interessant å se utviklingen, sier Brun.

Arbeidet fremover vil være å få på plass og implementere lokale rutiner og dekke alle stasjoner. Havforskningens motto for miljøfyrtårn er: Vi skal leve som vi lærer!

Logo

Fakta om Miljøfyrtårn:

  • Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
  • Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.
  • Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
  • Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Kilde: Miljøfyrtårn.no